Placera: Problem när fonder blir för populära?

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Har en del fonder varit för stora för svenska företagsobligationsmarknaden och frös marknaden verkligen till is? Det frågar sig Ellinor Beckett på Placera.

Två av marknadens största räntefonder höll stängt i elva dagar och noterar nu stora utflöden. Spiltans fonder Räntefond Sverige och Högräntefond är dock återigen öppna för handel, vilket betyder att samtliga räntefonder som stängdes på grund av dålig likviditet på den svenska företagsobligationsmarknaden nu är öppna igen.

fo

(Källa: Placera)

Att Spiltans fonder höll stäng så pass mycket längre än övriga fonder var, enligt Spiltan Fonders ordförande Per H Börjesson, att Spiltanfonderna är mycket större än många av de andra fonderna och att likviditeten har varierat kraftigt under perioden.

“Det tar mycket längre tid att gå igenom 340 innehav jämfört med kanske 40 innehav”, säger han till Placera och framhäver också fondernas storlek relativt storleken på marknaden för svenska företagsobligationer.

“Det har gjort det mer komplext.”

Ellinor Beckett frågar om det inte är så att Spiltan borde ha stängt fonden för nya sparare, och att de möjligtvis låtit fonderna bli för stora.

“Det är givetvis något vi får titta på, något man får göra en analys på i efterhand. Vi ansåg inte det då. Det här var ju en extrem situation”, svarade Per H Börjesson.

Förvaltat kapital i Spiltans räntefonder har gått från 48 miljarder den sista februari till 32 miljarder den sista mars.

“Räntefond Sverige startades 2007 och Högräntefonden 2014 och har sedan start vunnit flera priser. Ingen hade kunnat förutspå vidden av hur Covid-19 skulle slå till mot alla delar av samhället och så även kapitalmarknaden. Som förvaltare arbetar vi med portföljsammansättningen -kreditvärdighet, löptid och andelen företagsobligationer. Framgångarna i fonderna bygger på att köpa bolag med medelrisk som över tid erhåller en bättre kreditrating och som därmed ökar värdet på obligationerna”, sade Per H Börjesson på frågan om inte ränteförvaltare borde varit medvetna om de risker som ledde till att fonden fick lov att hålla stängt så pass länge, i och med att oron för företagsobligationsmarknaden funnits redan innan nedgångarna.

Samtidigt håller han med om att kritiken mot att fonderna marknadsförts som “alternativ till bankkontot” är befogad, men han påpekar även att ingen kunde förutspå en coronapandemi som skulle påverka alla delar i samhället.

Per H Börjesson tycker att det är viktigt att påpeka att bolagen, vars obligationer utgör fondernas innehav, inte har försämrats under den här tiden.

“Bolagen har levererat sin ränta och man får tillbaka 100 procent av nominellt belopp när obligationen förfaller”, sade Per H Börjesson.

Vad gäller kreditrisken svarar han att den självklart kan öka när vi går in i en lågkonjunktur men hur lång och hur djup lågkonjunkturen blir är det i dagsläget ingen som vet.

“Spiltan Fonder har noggrant gått igenom de bolag vi köpt obligationer i och investeringsfilosofin bygger på bolag med hållbara affärsmodeller, starka kassaflöden och en stabil balansräkning och gärna starka huvudägare vilket i sämre konjunkturer är positivt. Portföljerna är väldiversifierade där de flesta bolagen har 0,5 till 3 % vikt vilket begränsar risken i enskilda bolag”, sade Per H Börjesson till Placera.

Bilden av att bolagens betalningsförmåga är relativt opåverkad i den här krisen delas inte Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank.

Louis Landeman delar heller inte bilden av att företagsobligationsmarknaden stått helt still under de här dagarna. Han har snarare varit positivt överraskad att marknaden fungerat i princip hela tiden. Omsättningen har, enligt honom, i själva verket varit högre än vanligt.

“På gott och ont har det varit stora prisrörelser, men det är inte så att hela marknaden har varit frusen.”

Det stora problemet med räntefonder är att småsparare inte förstått risken med räntefonder och att de ofta likställts med bankkonton. Riskklassificeringen av fonderna har, som tidigare nämnts, inte återspeglat risken och det har varit svårt för privatinvesterarna att värdera exempelvis vilken kredit- och likviditetsrisk som förvaltarna tar i fonderna.

Louis Landeman framhåller att de stora prisrörelserna trots allt är en naturlig konsekvens och att de inte ska komma som en överraskning, särskilt inte efter de stora rasen vi sett på aktiemarknaden, som ofta går i tandem med obligationsmarknaden, skriver Placera.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR