• UPPDRAGSARTIKEL

IKC Avkastningsfond: -9,2% i mars, lägre värderingar skapar möjligheter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den stökiga omvärlden påverkade även den svenska företagsobligationsmarknaden vilket späddes på när stora utflöden från fonder förvandlade en god likviditet till likviditetsbrist. Svårigheter att genomföra korrekta värderingar tvingade ett antal fonder, inklusive Avkastningsfonden, att senarelägga handel med fondandelar några dagar.

Det skriver Lars Bredenberg, fondförvaltare för obligationsfonden IKC Avkastningsfond, i månadsrapporten för mars.

ikc

Utveckling för IKC Avkastningsfond sedan starten i april 2012. (Källa: IKC Fonder)

Den extrema marknadsturbulensen drog med sig Avkastningsfonden som föll med nästan 9,2 procent under månaden. Fonden har därmed gått ner med över 8,6 procent hittills i år, framkommer det.

“Aktiviteten i marknaden avstannade nästintill helt när krisläge uppstod och även om vissa delar börjar komma igång så är finansieringsmöjligheterna stängda eller för dyra för de flesta företag. Avkastningsfonden har inte deltagit i några emissioner men har varit aktiv i andrahandsmarknaden. Det har primärt handlat om att säkerställa en god likviditet i portföljen särskilt som det blev problem i certifikatmarknaden i samband med stora utflöden”, förklarar Lars Bredenberg.

Det var en i princip urskillningslös nedgång i fonden med negativa bidrag från nästan alla innehav och förvaltaren nämner flygbolaget Norwegian och nöjesbolaget Moment Group som de obligationer som föll mest. Även större innehav i exempelvis Heimstaden, Sirius och Velliv påverkades mycket i turbulensen, mer kopplat till riskpremie och likviditet.

“En liten ljusglimt fanns i en obligation från Hemfosa som återköptes till överkurs som en följd av ägarförändringen”, skriver förvaltaren.

Utvecklingen kring coronaviruset dominerar marknadsklimatet i närtid, men när det blir mer under kontroll menar Lars Bredenberg att de lägre värderingarna kommer skapa möjligheter framåt.

“För er som investerare är det viktigt att komma ihåg hur företagsobligationer fungerar. Jämfört med aktier är slutbetalningen förutbestämd. Vår grundposition är att IKC Avkastningsfond ska behålla sina obligationer till förfall och ta emot de kupongräntor som företagen betalar under löptiden. Med andra ord kommer fonden att få tillbaka hela det investerade beloppet förutsatt att inte företaget får problem”, framkommer det.

Förvaltaren vill dock betona att en investering i IKC Avkastningsfond inte är riskfri.

“En investering i vår fond bör minst ses över en period motsvarande ett år eller längre. Syftet med fonden är att den ska kunna utgöra en aktiv räntedel i en långsiktig sparportfölj. Målsättningen är att skapa en så jämn och stabil avkastning som möjligt”, avslutar Lars Bredenberg.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR