Lannebo Fonder: Flaggar under 5% i Recipharm

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lannebo Fonder har minskat sitt aktieinnehav i läkemedelslegotillverkaren Recipharm till 4,9 procent av kapitalet, enligt ett flaggningsmeddelande med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu understiger 5 procent.

Lannebo Fonder ägde enligt Holdings drygt 9 procent av kapitalet i slutet av mars 2019. Fondförvaltaren har succesivt minskat sitt ägande i Recipharm sedan dess och har inte gått under 5 procents ägande sedan de flaggade upp i mitten av 2014, visar ägardatatjänsten Holdings. Som mest ägde Lannebo Fonder 14,1 procent sista december 2015.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR