• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: Bättre än index tack vare hälso-& sjukvård

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Tack vare en “balanserad och diversifierad” portfölj, har den systematiska aktiefonden ODDO BHF Artificial Intelligence klarat sig bättre än jämförelseindex i en turbulent börsmånad.

Det skriver fondförvaltarna Brice Prunas och Maxence Radjabi i en månadsrapport för mars.

ai

Utveckling för ODDO BHF Artificial Intelligence samt jämförelseindex sedan fondens första publicerade nettoandelsvärde den 29 mars 2019. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Artificial Intelligence backade med 10,1 procent i mars (basvaluta dollar) och har därmed minskat med 17,2 procent i värde sedan årsskiftet. I svenska kronor är motsvarande siffor 9,5 och 13,7 procent. Jämförelseindex (MSCI World NR USD i SEK) har under samma tidsperioder tappat 11,3 respektive 16,4 procent. Fonden har därmed överpresterat sig jämförelseindex sex månader i följd, framgår det av rapporten.

Främsta orsaker till detta enligt fondförvaltarna är övervikt mot hälso- och sjukvårdssektorn, undervikt mot finans och ingen exponering mot energisektorn. Att cirka en femtedel av portföljen är investerad inom halvledare tyngde resultatet, meddelar fondförvaltarna.

Fondens strategi är att använda artificiell intelligens och kvantitativ analys för att kategorisera och investera i bolag inom artificiell intelligens på den globala marknaden. En algoritm för big-data används för att definiera de kategorier som är viktigast inom artificiell intelligens, och välja ut de bolag som är mest relevanta inom kategorin, förklarar förvaltarna. Därefter används en kvantitativ modell kallad Algo 4 för att identifiera de 60 bolag som är bäst ur ett ekonomiskt och riskbaserat perspektiv, förklarar förvaltarna.

Fondens tre största innehav vid utgången av mars var Fortinet, Veeva Systems och Check point Software Tech.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR