• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Credit Opportunities: -6,87% i mars, centralbanksåtgärder gav attraktivt läge

STOCKHOLM (Corona Direkt) Räntefonden ODDO BHF Credit Opportunities tappade 6,87 procent under mars. Kreditspreadar ökade markant under månaden, med +123 baspunkter för investment grade och +353 baspunkter för high yield.

Det framgår av en månadsrapport med kommentarer från fondförvaltarna Bastian Gries, Matthias Lackmann, Haiyan Ding. De slår fast att riskpremier överlag steg ordentligt under månaden mot bakgrund av såväl svaga aktiemarknader som fondutflöden från investment grade och high yield.

“ODDO BHF Credit Opportunities genererade en negativ totalavkastning i mars, då kreditspreadar vidgades betydligt. Fonden gynnades dock av att vi kraftigt reducerade high yield-exponeringen innan starten på marknadskorrektionen i slutet av februari”, skriver de.

Andra åtgärder som fonden vidtog innan tumultet på marknaderna tog fart var att minska kreditrisken genom att köpa skydd i form av så kallade credit default indices, samt att tillfälligt öka inom statsobligationer, enligt rapporten.

credit

Fondens exponeringen sett till kreditrating, per den 31 mars. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Förvaltarteamet konstaterar att osäkerheten vad gäller ekonomiska konsekvenser av coronapandemin har ökat ordentligt, och de bedömer att en global recession ser oundviklig ut i dagsläget. Centralbanker världen över har agerat med full kraft för att lindra de negativa ekonomiska effekterna; förvaltarna nämner i rapporten bland annat ECB:s obligationsprogram PEPP om 750 miljarder euro samt Federal Reserves åtagande att stödja marknaden för företagskrediter och att köpa potentiellt obegränsade kvantiteter statspapper och bostadsobligationer.

Centralbanksagerande gav stöd och öppnade emissionsfönster

Ovan nämnda centralbanksåtgärder uppges ha resulterat i en viss återhämtning på kreditmarknaderna mot slutet av mars, och högkvalitativa investment grade-emittenter nyttjade ECB:s så kallade backstop för att emittera nya obligationer med stora premier, vilka enligt förvaltarna har tagits emot väl av kreditinvesterare. Detta ska ODDO BHF Credit Opportunities ha tagit del av, då fonden använde sin kassa för att vara med i attraktiva nyemissioner inom investment grade med höga premier mot slutet av månaden, i takt med att stimulanserna från ECB och Fed öppnade upp emissionsfönstret igen, meddelar förvaltarteamet.

“Med värderingar som nådde attraktiva nivåer sent i mars, började vi köpa vissa kortdaterade efterställda obligationer och vi började även öka inom high yield-segmentet”, delger förvaltarna kring fondens förehavanden i övrigt under månaden.

ODDO BHF Credit Opportunities hade vid utgången av mars 270 innehav från totalt 204 emittenter. Nedan följer de tio största positionerna:

credit2

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR