• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opportunities L/S: -11,8% i mars, virus tyngde bank & olja

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Till det som började som en utbudschock, det vill säga att försörjningskedjorna bröts med anledning av nedstängningen i Kina och andra länder, har nu en efterfrågechock tillkommit. Förutom de uppenbara förlorarna i restaurang-, hotell- och resebranscherna pausar nu även alltfler industriföretag sin verksamhet i brist på såväl insatsvaror som efterfrågan.

Det konstaterar aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S:s portföljförvaltare Staffan Knafve i en månadsrapport, där fondens avkastning i mars anges till -11,8 procent vilket innebär ett tapp om 23,1 procent hittills i år (i fondens huvudandelsklass RC1 SEK).

rhenman

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

“Om det negativa nyhetsflödet och börsnedgångarna i februari upplevdes som kraftiga, blev utvecklingen i mars ännu värre. Efter att ökningen av smittspridningen covid-19 hade dämpats i länder som Kina och Sydkorea, var det dags för Europa”, skriver Staffan Knafve.

För fondens del var det de långa positionerna som tyngde portföljen, med 12,0 procent. De korta positionerna gav å andra sidan ett bidrag på +0,2 procent, båda avser svenska kronor.

Informationsteknologi och industriföretag bidrog minst negativt medan innehaven i banker och energi var de som uppvisade de största nedgångarna. Månadens bästa bidragsgivare var Square Enix och Ericsson medan de sämsta bidragsgivarna var BNP Paribas och Halliburton, framkommer det.

Spelutvecklare vinnare då många sitter i karantän

Månadens bästa bidragsgivare blev den japanska spelutvecklaren Square Enix och förvaltaren påpekar hur efterfrågan på underhållning i hemmet har stigit till följd av att många stannar hemma och väljer bort andra fritidsaktiviteter till förmån för till exempel film och videospel.

“Spelutvecklingsbranschen har dessutom klarat sig extra bra i dessa tider, tack vare att utvecklingen av nya spel i mångt och mycket kan fortgå. Det gäller inte för exempelvis filmindustrin, där inspelningar kan tvingas pausa”, skriver Staffan Knafve.

En annan positiv bidragsgivare blev fondens innehav i Ericsson, och förvaltaren menar att telekomindustrin har kommit att ses som allt mer motståndskraftig i dessa tider.

“Bolaget förväntas öka sin vinst i år, trots virusutbrott och nedstängningar, bland annat tack vare ett fortsatt stort intresse för 5G och en betydande valutamedvind. Sentimentet kring Ericsson har skiftat i positiv riktning tack vare bolagets omställning från försäljningstillväxt till värdeskapande i form av marginalförbättringar och kassaflöden”, meddelar förvaltaren.

Banksektorn hårt drabbad av virusoron

Bland fondens mest negativt bidragande positioner i mars fanns den franska banken BNP Paribas. Europeiska aktier i allmänhet, och banksektorn i synnerhet, föll till de lägsta nivåerna på mycket länge efter att virusutbrottet i Kina kom att anta en allt mer global karaktär.

“Bankerna drabbades dessutom ytterligare av att oljepriset kollapsade. Oljebranschen är en bransch som anses tungt riskexponerad med en ofta hög belåningsgrad. Risken för en konkursvåg av bolag inom oljesektorn påverkade därför särskilt banker med utlåning mot sektorn, eftersom det i förlängningen innebär en risk för omfattande nedskrivningar hos bankerna”, förklarar Staffan Knafve.

BNP Paribas ses som en av de europeiska nyckelspelarna för oljesektorns kreditlinor, påpekar förvaltaren. BNP Paribas aktiekurs, och sektorn som helhet, föll sedan ytterligare efter att flera banker beslutat att skära ned eller flytta fram sina utdelningar.

Rhenman Global Opportunities innehav I oljeservicebolaget Halliburton bidrog också negativt under månaden, till följd av bland annat oljepriskriget mellan Ryssland och Saudiarabien - vilket påverkade hela oljesektorn.

Avvägning “liv mot liv” nödvändig

Staffan Knafve påpekar att osäkerhet är investerarens största fiende och att det för tillfället finns många frågor.

En central fråga menar han är när nedstängningen upphör och han nämner att det är nödvändigt, men inte för den delen lätt, att ställa “liv mot liv”, det vill säga hur många bolag som kan komma att gå under till följd av en ekonomisk depression i förhållande till hur många som kan komma att avlida i covid-19.

En annan konsekvens av nedstängningen är omfattande utslagningar och konsolideringar, resonerar Staffan Knafve.

“Det har aldrig varit viktigare än nu att de bolag som fonden investerar i lever upp till ett antal kriterier. Det är till exempel bra marknadspositioner, möjlighet till framtida vinsttillväxt, starka balansräkningar och god utdelningskapacitet”, skriver förvaltaren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR