• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Fonder: Är aktiva fonder en fördel i orostider?

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Marknaderna är känsliga för ytterligare nedgångar på grund av coronaviruset, och en gedigen förståelse för bolagen och de risker de står inför är nu viktigare än någonsin.

Det skriver Skagen Fonders investeringsdirektör Alexandra Morris.

Under de senaste sex veckorna har vi sett en serie historiska marknadsrörelser, då coronaviruset snabbt har spridit sig och utvecklats från en hälsokris till en ekonomisk och finansiell kris.

Skagen Fonder har nyligen lagt till några defensiva bolag i sina portföljer, däribland ett telekomföretag i Asien och Europa, och en USA-baserad medie- och hemunderhållningsgrupp.

“En annan fördel med vår aktiva strategi i den nuvarande situationen är att vi selektivt kan lägga till kvalitetsbolag som bör överprestera när den ekonomiska bilden blir tydligare och marknadssentimentet förbättras”, skriver Alexandra Morris.

Några av de mer offensiva företagen som Skagen nyligen har lagt till vid “attraktiva värderingar”, är i energi- och gruvsektorn samt en amerikansk finansgrupp med lägre direktexponering mot sektorer som är mest utsatta för en ekonomisk avmattning.

Trots svängningarna på sistone, ser aktier generellt ganska korrekt värderade ut, menar Alexandra Morris.

“Globalindexet MSCI AC World Index handlas till ett P/E-tal på 12,9x. Aktiemarknaderna har fallit med drygt en fjärdedel från sina toppnivåer i februari, men värderas endast något under deras 10-års genomsnitt (13,2x). Detta visar hur mycket aktiekurserna hade stigit före krisen, och att investerare fortfarande måste vara selektiva. Faktum är att multiplerna sannolikt kommer att expandera ännu en gång eftersom inkomstberäkningarna utan tvekan kommer att falla avsevärt 2020”, förklarar hon.

I stället för att gå på känsla kring marknadshändelser som passiva investerare, som tenderar att bli överexponerade mot inattraktiva “gamla” aktier i de index de följer, skriver investeringsdirektören att hon känner sig stärkt av att Skagen har kontroll över sitt eget öde och kan vara proaktiva när det gäller att hantera de egna fonderna.

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR