East Capital: fonder tillfälligt väljstoppade hos PPM

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I samband med att East Capital omorganiserar koncernstrukturen för bland annat portföljförvaltningen av fonderna har Pensionsmyndigheten tillfälligt väljstoppat dessa på premiepensionens fondtorg.

Det framkommer av Pensionsmyndigheten samt på East Capitals hemsida.

Väljstoppet infördes 31 mars och gäller fonderna East Capital Balkan, East Capital Global Frontier Markets, East Capital Ryssland samt East Capital Östeuropa tills dess att Pensionsmyndigheten granskat den nya förvaltaren, East Capital Financial Services AB.

“Fonderna förvaltas vidare precis som vanligt, med övergripande ansvar från Peter Elam Håkansson, som leder investeringsteamen på East Capital, och vi väntar oss att dessa kommer att kunna återupptas för köp inom kort”, skriver East Capital.

Bytet av förvaltare innebär i praktiken endast en intern omorganisation och påverkar inte fonderbjudandet i övrigt, förklarar kapitalförvaltaren. Ett väljstopp betyder enligt Pensionsmyndighetens definition att det under denna period går att sälja andelar i fonderna, men inte köpa nya.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR