• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: Spår mer normaliserat handelsmönster framöver

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala hälsokrisen börjar nu sätta allt tydligare avtryck på ekonomin med rusande arbetslöshet och branta nedjusteringar av BNP-prognoserna globalt. Trots ett fortsatt tryck på ekonomin och bolagens vinster ser vi förutsättningar för ett mer normaliserat handelsmönster framöver.

Det framkommer av en uppdatering från East Capital.

Som väntat visade de flesta inköpschefsindex från tillväxtmarknaderna nedgångar i mars, till nivåer vi inte sett sedan den globala finanskrisen, eller ännu värre. Kinesiska inköpschefsindex visade en välkommen återhämtning i mars, då företagen startade upp igen efter en utdragen period av nedstängningar. Men det kommer inte vara tillräckligt för att förhindra en skarp nedgång i Kinas BNP-tillväxt i första kvartalet, resonerar East Capital.

“Men alla sektorer plågas inte av den globala hälsokrisen. I dialogerna med våra portföljinnehav kom vi till en del positiva slutsatser för logistikverksamheter såsom fraktbolag och hamnar (då vägtransporter är kraftigt begränsade och oljelagringsvolymerna ökar) och för jordbrukssektorn”, skriver kapitalförvaltaren.

Globalt sett räknar East Capital med att de kommande veckorna kommer präglas av chockerande siffror som vittnar om en kraftig inbromsning i ekonomin och statistik över antal smittade och döda.

“Med varierande tillämpning av testning av smittade och fördröjningar i statistiken på döda så visar siffrorna inte alltid den fulla bilden eller en tydlig trend. Men investerarna följer noga siffrorna och huruvida trycket på sjukhusens intensivvårdsenheter börjar lätta upp i de värst drabbade områdena”, skriver de.

Allt tekniskt säljtryck vi såg i mars menar kapitalförvaltaren nu kan vara på väg att nå sitt slut, och de tror att vi kommer få se ett något mer normaliserat handelsmönster framöver. Samtidigt påpekar de att marknaden dock kommer styras av vinstnedrevideringar som med all säkerhet kommer att ske. Många bolag drar tillbaka vinstprognoser och ett ökande antal sänker nu också sina utdelningar.

“För egen del är vi inte längre ute och reser för att träffa bolag men håller tät kontakt med dem via konferenssamtal. Under sådana svåra omständigheter är det särskilt viktigt att bolagen behåller och även ökar transparensen med tillgång till information för investerare, och vi är glada att de flesta av våra portföljbolag gör det”, avslutar East Capital.

Läs mer hos East Capital.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR