Fonder: Pensionsbolagen vädjar om stopp av förändrad flytträtt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Skjut upp de aviserade regeländringarna kring flyttar av pensionskapital i fonder. Det vädjar nu sju av de största pensionsbolagen i ett brev till regeringen, skriver DI.

Det är coronakrisen som får vd:arna för Skandia, Folksam, Futur Pension, Länsförsäkringar Fondliv, Movestic, Swedbank Försäkringar och SEB Pension & Försäkring att i ett brev till finansmarknadsminister Per Bolund be om en nödbromsning av en ny lagstiftning, skriver DI.

Den nya lagstiftningen är planerad till kommande årsskifte och ska göra det lättare och billigare att flytta långsiktigt sparande i fond- och depåförsäkring, bland annat ingick ett avgiftstak på 600 kronor för en flytt i lagstiftningen. Enligt förslaget ska flytträtten också tillämpas retroaktivt.

“Processen bör pausas och återupptas vid en senare tidpunkt”, skriver försäkringstopparna i ett brev. De pekar på att det inte går att överblicka “de totala effekterna av pandemins härjningar”.

Försäkringsbolagen skriver att de kommer att ha stora utmaningar med effekterna av krisen och därför får svårt att sköta flera utmaningar, som stora flyttrörelser, parallellt.

Pensionsbolagen argumenterar också för att lagändringen inte är ett resultat av tvingande EU-rätt vilket gör det enklare att pausa processen.

“Jag tycker det är omoraliskt och en sorglig bekräftelse på att pensionsbranschen alltid sätter sin egen intjäning i första rummet. I dessa coronatider har vi blivit vana vid att saker och ting inte fungerar normalt, och vi är generellt sett mottagliga för att planerade aktiviteter ställs in eller skjuts upp. Pensionsbolagen försöker i det läget utnyttja situationen genom att försöka fördröja ett initiativ som ger pensionsspararna makten över sitt pensionssparande”, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, till Fonder Direkt. Frida Bratt har varit väldigt aktiv i frågan om att ett avgiftstak bör införskaffas.

“Som jag ser det finns det ingen koppling mellan corona och ett avgiftstak för att flytta sina pensionspengar, och till och med jag blev förvånad över det cyniska och beräknande anslaget i den här åtgärden”, kommenterar Frida Bratt.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR