Fonder: Vinnarna hos infrastrukturbolagen - Placera

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Infrastrukturbolag brukar vara en defensiv och säker hamn när det blåser på finansmarknaden. Men den senaste tiden har det varit svår navigerat inom infrastrukturbolagen.

I en intervju med Placera berättar infrastrukturförvaltaren Pekka Niemelä hur det sett ut på infrastrukturmarknaden.

Pekka Niemelä förvaltar två fonder hos den finska infrastrukturspecialisten United Bankers. UB Infra med fokus på infrastruktur i OECD-länder och UB EM Infra som letar infrastrukturbolag på tillväxtmarknaderna.

“Det har varit en tydlig korrektion som även påverkat infrastruktursektorn. Infrastrukturbolag är historiskt en defensiv sektor men kursutvecklingen i de olika sektorerna inom tillgångsklassen infrastruktur har uppvisat stora skillnader”, sade Pekka Niemelä till Placera.

“Infrastrukturbolag inom vattenförsörjning är de bolag som klarat av den senaste tidens oro ganska bra. De har backat mindre och är ner runt 10 procent jämfört med årsskiftet. Värst drabbat är flygplatser. De har backat betydligt mer, runt 40 procent när flygandet har tagit tvärstopp, som ett resultat av att många länder har stängt sina gränser för att minska smittspridningen av coronaviruset”, fortsatte förvaltaren.

“Infrastrukturbolag inom el och gas har backat mellan 15 och 20 procent. Volatiliteten har varit extremt hög de senaste veckorna. De finansiella marknaderna har genomgått en exceptionellt orolig period. Det är hot om en ny kreditkris när likviditeten är det stora problemet för många bolag. Vi ser liknande tendenser som under finanskrisen 2008 och 2009.”

Vad gäller värderingarna i infrastruktursektorn nu efter börsnedgången konstaterade Pekka Niemelä att de har sjunkit kraftigt. Ett av de viktigaste värderingsmåtten, priset förhållande till bokfört värde så kallat P/BV, påpekar han har fallit under sitt långsiktiga historiska medelvärde.

I de egna fonderna har förvaltaren omfördelat visst kapital från de sektorer som presterat bäst, som vattenföretagen. Och han har köpt i billigare allmännyttiga infrastrukturbolag inom elförsörjning som har en solid ekonomi.

“Flygplatsbolagen är nu mycket attraktiva ur värderingssynpunkt, men vi köper dem mycket försiktigt eftersom flygtrafiken troligen kommer att ha en långvarig avmattning”, resonerade han.

Förvaltaren tror att de flesta sektorer kommer att återhämta sig över tid, men att det största hotet är en allmän kreditrisk som kommer att spöka för alla illikvida tillgångar. Han tror att en snabb återhämtning är i sikte när kreditmarknaderna lugnar ner sig.

Senaste tiden har flera bolag slopat utdelningen, men Pekka Niemelä menade att utdelningspolicyn för de allmännyttiga bolagen är motståndskraftig och om nedgången i ekonomin blir kortvarig tror han att de flesta allmännyttiga företagen kommer att fortsätta betala stabila utdelningar.

“Infrastrukturföretag har i stort sett presterat som förväntat i marknadsoron med undantag för flygplatser som är det största undantaget. På grund av svårigheten på kreditmarknaden gör det att även illikvida tillgångar blir en alternativ källa för likviditet för investerare som behöver kontanter. Nu när centralbankerna tillhandahåller massiv likviditet för marknaderna, bör volatiliteten i infrastrukturbolagen lugna sig. Och värderingarna bör också normaliseras, vilket innebär en stadig uppgång för aktier. Men de globala ekonomiska utsikterna har emellertid förvärrats så mycket att det kommer at ta tid för aktiekurserna att nå tillbaka till nivåerna före krisen”, sade förvaltaren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR