Skagen Fonder: Anslutit sig till FN:s Global Compact

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Skagen Fonder har anslutit sig till världens största hållbarhetsinitiativ för företag, FN:s Global Compact.

Det skriver Skagen Fonder på sin hemsida.

Som medlem förbinder sig Skagen att anpassa sin verksamhet och strategi efter FN:s globala ramverk för hållbart företagande. Ramverket bygger på tio principer om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor och antikorruption, framkommer det.

“Det är framförallt genom våra investeringar som vi på Skagen kan göra konkret skillnad i arbetet för en hållbar utveckling. Vi vill också själva ha en hållbar affärsverksamhet. Detta är uppskattat av våra medarbetare och speglar de principer som styr vårt sätt att tänka och agera. Att vi ansluter oss till FN:s Global Compact är ett uttryck för vår vilja och engagemang i att arbeta för en mer hållbar och sund värld. I dessa prövande tider, kan jag knappast tänka mig något viktigare arbete än detta”, säger Skagens vd Tim Warrington.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR