• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Focus: -31,8% 1kv, föredrar Kina, Japan & Sydkorea som är före i viruscykeln

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala värdeinriktade aktiefonden Skagen Focus hade ett tufft första kvartal, med en nedgång om 31,8 procent i svenska kronor. Jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) backade samtidigt med 15,6 procent, även här mätt i svenska kronor.

Det framgår av en kvartalsrapport från fondförvaltarna Jonas Edholm och David Harris, som konstaterar att aktiemarknaderna med start i slutet av februari mycket hastigt kastades in i den första globala björnmarknaden sedan 2008.

“Gensvaret på hotet från coronaviruset har lett till en exempellös nedstängning av hela ekonomier, och ytterst få investerare kan påstå att de har bevittnat en liknande investeringsmiljö. Osäkerheten befinner sig på peak-nivåer”, skriver Jonas Edholm och David Harris.

focus

Fondens bäst respektive sämst presterande aktier i det första kvartalet 2020, sett till avkastningsbidrag. (Källa: Skagen Fonder)

Nackdel för ett väst senare i viruscykeln

Förvaltarna observerar att investerare inte fullt ut har lyckats skilja på den extremt allvarliga situationen i den utvecklade västvärlden och de relativt mer skyddade ekonomierna Kina, Sydkorea och Japan. De senare uppges vara bättre positionerade sett till “viruscykeln”, samtidigt som bolagen i dessa länder innehar såväl överskottslikviditet som stora innehav i icke-kärnrelaterad verksamhet, som gör att de kan stå emot en finansiell storm, enligt rapporten. Skagen Focus har positionerat sig i linje med detta, och hade vid utgången av det första kvartalet 40 procent av kapitalet investerat i Kina, Sydkorea och Japan.

Värdeaktier i denna trio länder redo att överprestera

Förvaltarna bedömer att det finns en hög sannolikhet att värdeaktier i dessa länder kommer att överprestera den amerikanska marknaden, som alltjämt anses vara övervärderad. Jonas Edholm och David Harris tror vidare att en stor andel av aktierna inom kategorin “kvalitet/tillväxt” i denna nedgång till sist kommer att uppfattas som mer cykliska än tidigare, med krympande värderingsmultiplar som resultat.

Sålt Kroger och Sao Martinho

Som en följd av förvaltarnas syn på värderingar och geografiska skillnader vad gäller coronaviruset har Skagen Focus en USA-exponering om endast 12 procent. Fonden sålde sent i kvartalet sitt innehav i livsmedelskedjan Kroger, efter att aktien uppnått målkurs och varit det starkaste innehavet i år, enligt rapporten. En annan aktie som har fått lämna portföljen är den brasilianska etanolproducenten Sao Martinho, som också uppnådde förvaltarnas målkurs efter en snabb uppgång.

Portföljtillskott i kvartalet

Tre nya innehav som rapporteras är den amerikanska kycklinguppfödaren Pilgrim’s Prime, det finländska grafiska pappersbolaget UPM samt det tyska servicebolaget Befesa.

Pilgrim’s Prime, som även tidigare funnits i portföljen, uppges handlas till en värdering som lämnar en uppsida om 50 procent på två till tre års sikt, samtidigt som efterfrågan på kyckling bedöms vara mer motståndskraftig än vad marknaden gör gällande.

I UPM ser förvaltarna en stor fördel med en skuldfri balansräkning, som både ger utrymme åt utdelningar och transformerande kapitalinvesteringar. Förvaltarduon meddelar att UPM använder kassaflödet från sin mogna pappersaffär till att utvecklas mot en global koncern inom kartong, etiketter och specialpapper. Aktien anses erbjuda exceptionell “risk/reward”.

focus2

Fondens exponering (mörkgrön) när det kommer till länder och sektorer. (Källa: Skagen Fonder)

Befesa ägnar sig åt att ta samla upp och återvinna ståldamm och aluminiumrester, och är ett företag som förvaltarna har haft ögonen på ett tag, men som inte tidigare har handlats inom fondens prisspann.

“Bolaget opererar i en nischmarknad med solida underliggande trender, medan de erbjuder en kritisk tjänst med höga inträdesbarriärer. Återvinning av ståldamm och aluminiumslagg är en högt reglerad och nödvändig tjänst, vilket ger Befesa en unik position för att dra nytta av de långsiktiga behovstrenderna för EAF-stål och aluminiumproduktion”, skriver Jonas Edholm och David Harris.

Övriga portföljförändringar som nämns i rapporten är ökningar i det japanska konglomeratet Hitachi samt i det kinesiska telekombolaget China Unicom.

Dags för ny ledartröja på börserna?

Vad gäller börsutsikterna meddelar förvaltarduon att en återhämtning kommer att ske förr eller senare, men att det är vanskligt att spå när det händer. De tror att den branta nedgång som varit markerar slutet på den “tillväxtinvesteringscykel” som har rått sedan 2010, och att det nu är dags för ett nytt ledarskap i termer av aktietyp som presterar bäst. Värdeaktier inom råvaror och finans är två segment som förvaltarna bedömer har goda chanser att uppvisa imponerande vinsttillväxt när den cykliska återhämtningen tar plats.

Rekordlåga värderingar i Skagen Focus

Jonas Edholm och David Harris anser att många av fondens innehav handlas till exceptionellt låga multiplar sett till förmodade vinstnivåer för år 2021/2022, och de uppskattar att minsta antydan till ekonomisk normalisering skulle kunna leda till en stor rotation mot värdeaktier. Vad gäller nästa års viktade vinstutsikter handlas portföljen till rekordlåga 6 gånger, samtidigt som pris mot bokfört värde ligger på 0,7 gånger, enligt rapporten.

“Den potentiella aktieuppsidan över portföljen är nu mer än dubbelt de nuvarande nedtryckta prisnivåerna, vilket innebär en gynnsam risk/reward över ett två- till treårigt investeringsperspektiv”, meddelar förvaltarna.

focus3

Skagen Focus tio största innehav per den 31 mars 2020, vilka sammanlagt står för 42,4 procent av fondens kapital. Totalt återfinns 35 aktier i portföljen. (Källa: Skagen Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR