• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen m2: -17,6% i mars, flera förändringar i portföljen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsaktiefonden Skagen m2 tappade 17,6 procent i mars, medan dess jämförelseindex (MSCI ACWI IMI Real Estate NR) backade 17,3 procent. Svenska kronor gäller i bägge fallen. Fonden noteras därmed ned 21,8 procent hittills i år samtidigt som jämförelseindex backat 21,1 procent.

Coronaviruset har spridit sig över hela världen, vilket i sin tur försatte många av omvärldens börser i den snabbaste björnmarknaden någonsin.

“Fastighetssektorn drabbades initialt väldigt hårt, särskilt till följd av nedstängningen av köpcentrum samt hotell och restauranger, men också då det är en väldigt kapitalintensiv sektor”, skriver portföljförvaltaren Michael Gobitschek i en månadsrapport.

m2

De innehav som gav bäst respektive sämst bidrag till avkastningen under det första kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Förvaltaren påpekar dock att sektorn återhämtade sig mot slutet av kvartalet och bäst gick det för defensiva fastighetsbolag.

Som förväntat menar Michael Gobitschek att datacenter och bostadsuthyrningsoperatörer var de sektorer som klarade sig bäst i stormen. Sämre gick det för bland annat New York baserade kontorsoperatören SL Green som hade en utmanande period då viruset gjorde intåg i New York och tog ett starkt grepp om staden mot slutet av kvartalet.

Avyttrat mer riskfyllda bolag

Under kvartalet var förvaltarteamet aktiva och repositionerade fonden för att minimera risken för absoluta förluster och betona fondens strategi för defensiv tillväxt, framkommer det.

“Vi avyttrade eller minimerade alla positioner i mer riskfyllda segment eller i bolag som har balansräkningar som är alltför stretchade för denna osäkra tid. Vi sålde positioner i exempelvis köpcentrum och hotell, såsom Phoenix Mills och SM Prime, samt hotelloperatören Melia och Immofinanz som har exponering mot köpcentrum”, skriver förvaltaren.

Brookdale Senior Living såldes av till följd av risken av virusutbrott i vårdhem och Colony Capital avyttrades för sin övergripande riskprofil.

Stendörren fick göra plats åt Adapteo och Columbia Property Trust avyttrades samtidigt som positionen i SL Green reducerades.

Fyra nya bolag in i portföljen

Brittiska hälsovårdsoperatören Assura gjorde intog i portföljen under kvartalet, ett bolag som förvaltaren beskriver som defensivt och brexit-motståndskraftigt med långa och stabila leasingkontrakt i kombination med en stark ekonomi.

Amerikanska kontorsoperatören Equity Commonwealth, asiatiska logistikplattformen ESR samt finska modulhusoperatören Adapteo fick även de ta plats i portföljen under kvartalet.

Långsiktigt prospekt fortsatt positiv

Då vi går in i ovissa tider på grund av virusutbrottet kommer det kommande året också se annorlunda ut för fastighetssektorn, noterar förvaltaren.

“De potentiellt långsiktiga prospekten är fortsatt positiva, givet all ekonomisk stimulans och det faktum att både den fortsatt låga räntemiljön och inflationsmiljön är positiva för fastighetssektorn. På kort sikt kommer däremot fastighetssektorn inte vara immun mot utmaningar såsom fallande intäkter när finansieringskostnaderna ökar och hyresintäkterna sjunker mitt i en försämrad makroekonomisk miljö”, skriver Michael Gobitschek.

Skagen m2 lämnade det första kvartalet med en stark likviditet och fortsätter att fokusera på bolag som de anser vara motståndskraftiga i trenddrivna undersegment och med god balansräkning och stabilt kassaflöde.

Den 31 mars hade fonden 31 portföljinnehav, med de fem största landexponeringarna i USA, Tyskland, Japan, Sverige och Norge.

m22

Skagen m2:s tio största innehav vid mars månads utgång. (Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR