• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Avenir Europe: -15,7% i mars, satsar på starka balansräkningar i osäker tid

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Avenir Europe, inriktad på små och medelstora bolag i Europa, föll med 15,7 procent i mars. Samtidigt tappade jämförelseindex (MSCI Europe Smid EUR NR) 19,4 procent.

Det framgår av en månadsrapport och gäller i fondens basvalutan euro.

Fondförvaltarna Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard sammanfattar den händelserika månaden i coronavirusets tecken enligt följande:

“Mars 2020 kommer med säkerhet sätta avtryck i historieböckerna. Det var en månad där alla rekord slogs, från den högsta volatiliteten under en dag till den brantaste tvåveckorsnedgången, och Dow Jones största endagsrally sedan 1930-talet.”

Cykliskt tog största smällen

Förvaltarna konstaterar att de mest cykliska sektorerna tappade mer än 20 procent i mars, och räknar i sammanhanget upp bilar, industri, bygg, hotell, transport och kommersiella fastigheter. Mer defensiva delar av marknaden uppges ha klarat sig med ensiffriga nedgångar, bland annat hälsovård, livsmedel, detaljhandel och kemikalier. Förvaltarteamet noterar även att många företag i en ansats att hålla sig solventa utnyttjade sina kreditlinor, slopade eller sänkte utdelningen och suspenderade aktieinlösen.

När kommer vaccin och effektiv behandling?

En viktig väg framåt i coronakrisen är om och när vaccin samt medicinsk behandling blir tillgänglig i stor skala. För tillfället inväntas ännu ett slags konsensus inom det medicinska samfundet kring huruvida det blir möjligt att ta fram ett tillförlitligt vaccin, och om substansen hydroxychloroquine kan användas för att behandla covid-19-patienter, enligt rapporten. Förvaltarna lägger till att epidemiologer i nuläget uppskattar att omkring mellan 1 och 5 procent av den globala populationen har blivit smittad (1 procent skulle innebära nästan 78 miljoner, att jämföra med den officiella siffran på drygt 1,5 miljoner).

avenir

Fondens sektorexponeringar i procent till vänster samt över- respektive undervikt gentemot jämförelseindex till höger. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Samtidigt som stora delar av hela ekonomier har stängts ned för att sakta ner smittspridningen, har centralbanker varit kvicka med att agera för att stödja ekonomin, något som inneburit viss lindring på finansmarknaderna.

“De penningpolitiska myndigheterna insåg snabbt omfattningen av utmaningen. Från tidigt i mars och framåt aviserade centralbanker att de kommer att göra allt som krävs för att hålla kreditmarknaderna flytande och refinansiera både stora och små företag under denna kritiska period. Dessa åtgärder har minskat risken för oordnade ‘bail-outs’ och konkurser”, skriver förvaltarteamet, som även nämner tunga stödåtgärder från regeringar världen över.

Många frågetecken att räta ut framöver

Resolut agerande från centralbanker till trots, är spannet av möjliga och sannolika utfall av krisen mycket brett, enligt rapporten. Förvaltarna menar att det är enkelt att förstå varför volatiliteten är så hög på kort sikt. Frågor de reser är: hur länge kommer nedstängningar och ekonomiska störningar hålla i? Hur snabbt kommer vi att se en återhämtning? Kommer denna oefterhärmliga period att leda till fundamentala beteendeförändringar?

Förvaltarteamet konstaterar att ingen har svaren än, men de delger vilken strategi fonden tillämpar för att navigera sig igenom krisen:

“Vi tror starkt på att den bästa strategin för att säkra långsiktig avkastning är att investera i företag, cykliska eller icke cykliska, som troligen kommer att förbli lönsamma, har starka balansräkningar, kommer att förbruka lite eller inga kontanta medel under 2020 och 2021, tillgodoser väsentliga och oersättliga funktioner, samt vars tillväxtutsikter på medellång sikt inte kommer att påverkas.”

ODDO BHF Avenir Europe hade vid utgången av det första kvartalet 41 aktier i portföljen. Sett till exponering i olika länder dominerar Frankrike med 34,7 procent, följt av Tyskland (9,6), Storbritannien (9,0), Schweiz (7,3) samt Irland (6,2). Nedan de tio största innehaven:

avenir2

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR