• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Génération: -18,6% under historisk börsmånad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En månad som kommer gå till historien, skriver förvaltarna Emmanuel Chapuis, Guillaume Delorme, Javier Gomez Rodriguez och François-Régis Breuil för aktiefonden ODDO BHF Génération i en månadskommentar för mars.

Fonden tappade 18,6 procent i mars, medan jämförelseindex (MSCI EMU Net Return EUR) backade 17,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden presterat -26,1 procent, och index -25,1 procent.

generation

Tioårsgrafer för fonden (turkos) och jämförelseindex (blå). (Källa: ODDO BHF AM SAS)

“Mars 2020 var månaden då alla rekord slogs; från högsta dagsvolatilitet till snabbaste ‘selloff’ under två veckor, och kraftigaste dagsuppgången för Dow Jones sedan 1930-talet”, kommenterar fondförvaltarna.

I spåren av coronakrisen tog cykliska bolag inom bilindustri, bygg, hotell, transport och fastigheter mest stryk, alla med nedgångar på över 20 procent, rapporterar fondförvaltarna. Något mindre dåligt gick det för hälso- och sjukvård, livsmedel, retail och kemi, fortsätter de.

Centralbanker har sjösatt massiva åtgärder för att hålla kreditmarknaden ovanför vattenytan, och stater har lovat att täcka många kostnader som krisen medför. Detta till trots är framtiden fortfarande oviss, menar förvaltarna, och nämner osäkerhetsfaktorn hur länge länder hålls i karantän som ett exempel.

För fondens del skriver förvaltarna att tron på att investera långsiktigt i lönsamma bolag med starka balansräkningar och med opåverkad tillväxt på medellång sikt är orubbad:

“ODDO BHF Generation investerar främst i bolag med stabila och långsiktiga ägare (ofta familjeägda bolag). Fonden praktiserar stock-picking baserad på fundamental analys och värdering av varje enskilt bolag för att attraktivt värderade bolag på lång sikt.”

Bland månadens bästa innehav nämner förvaltarna bland andra Ericsson, Riche, Grifols, UbiSoft och Dassault Systèmes, medan Cineworld, SPIE, Elis, Sopra Steria och Volkswagen finns i andra änden av spektrumet bland fondens 51 innehav.

Fonden har minskat sitt innehav i Elior, Cineworld, SMCP och Inditex, och istället valt att öka positionerna i ASMi och SoftwareONE, alltjämt medan portföljens ESG-rating hålls över referensnivå, framgår det av rapporten. Fondens fem största innehav vid utgången av mars var Sap, Lvmh, Grifols, Merck och Fresenius Medical care, rapporterar fondförvaltarna.

generation2

ODDO BHF Générations tio största innehav bland totalt 53 stycken. Per den 31 mars. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR