• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: -15,3% i mars, tror botten är passerad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala infrastrukturfonden UB Infra hade en dyster månad och tappade 15,3 procent i mars medan globala aktiemarknaden (MSCI World TR) sjönk 13,3 procent till följd av coronavirusutbrottet.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Pekka Niemelä.

infra

Avkastning för UB Infra och jämförelseindex MSCI World sedan fondens start i januari 2006. (Källa: UB AM)

Sålt bolag med högre värderingar

Sett till portföljförändringar uppger Pekka Niemelä att UB Infra sålde en del ‘Utility-bolag’ med relativt sett högre värderingar och köpte mindre ‘Utility-bolag’ (eldistribution, vattenförsörjning) med attraktivare värdering på den amerikanska och brittiska marknaden.

Inom reglerade allmännyttiga verksamheter såsom el-, värme- och vattendistribution, vilka utgör 70 procent av fondens tillgångar, påpekar förvaltaren att efterfrågan på tjänsterna är stabil liksom utdelningsströmmarna från bolagen jämfört med många av de andra sektorer som drabbats av kraftigt vikande efterfrågan under krisen.

Centralbanksstimulanser positivt

“Ifall Coronavirusets spridning så småningom mattas av, kommer de flesta Utility-bolag att fortsätta med stabila utdelningar. De långa räntorna har nått nya bottennivåer, vilket utgör ett stöd för högavkastande tillgångar på sikt och öppnar upp förvärvsmöjligheter i högkvalitativa bolag”, skriver förvaltaren.

Positivt för infrastruktursektorn och den globala ekonomin menar han är att centralbankerna har vidtagit ett antal penningpolitiska åtgärder och initierat stödköp av obligationer med lägre räntor som följd medan flera regeringar sjösatt massiva stimulansprogram som på sikt ska medföra en ökad ekonomisk aktivitet i samhället och större efterfrågan på varor och tjänster.

Botten troligtvis nådd

“Kina har dessutom nyligen öppnat upp sin ekonomi där finansiella indikatorer pekar på att utvecklingen går i rätt riktning och de redan låga värderingarna av infrastrukturaktier på tillväxtmarknader har nu blivit ännu lägre”, heter det.

Detta i kombination med centralbankernas åtgärder får förvaltaren att tro att botten nu är passerad och att man successivt kan börja addera risk i sektorn men med ett stort mått av försiktighet.

“Volatiliteten på marknaden lär fortsätta ett antal månader till och en större återhämtning lär ta tid”, skriver förvaltaren.

På en aggregerad nivå uppgår portföljens P/E-tal i dagsläget till 15,4, P/B-talet ligger på 1,8, samtidigt som direktavkastningen noterar 4,7 procent. Motsvarande siffror för sex månader sedan var 18,0, 2,3, respektive 3,9.

infra2

Fondens exponering på landnivå samt inom olika infrastruktursegment, i procent. (Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR