Fonder: Rekordutflöden från europeiska ETF:er i mars

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Europeiska börshandlade fonder, ETF:er, noterade rekordutflöden under mars. Det visar statistik från Morningstar.

Utflödena från aktie och obligations ETF:er landade på 13 miljarder euro under månaden, motsvarande ungefär 141 miljarder svenska kronor. Kapital under förvaltning minskade med 13 procent till 781 miljarder euro, drygt 8.497 miljarder kronor, vilket är en nivå som senast noterades i juni 2019.

Enligt Morningstar fanns det dock tecken på en återhämtning i slutet av mars då investerare fann tröst i stimulansåtgärder.

Ett tillgångsslag som däremot noterade inflöden var råvaror. 3 miljarder euro, knappt 33 miljarder kronor, letade sig dit under månaden. Guld visade sig återigen vara ett tillgångsslag som investerare valde under turbulenta tider, noterar Morningstar.

“Vi har inte sett siffror som dessa ens under de mörkaste dagarna under globala finanskrisen 2008 eller under toppen av eurokrisen”, sade Jose Garcia-Zarata, chef för passiva strategier.

“För att sätta detta i kontext, den tidigare toppnoteringen för nettoutflöden uppgick till 8,3 miljarder euro, vilket var i augusti 2019 då svaga ekonomiska indikatorer och uppblåsningen i handelskonflikten mellan USA och Kina fick globala aktiemarknaderna att skaka till lite”, tillade Jose Garcia-Zarata.

etf

Nettoflöden i europeiska ETF:er sedan 2008. (Källa: Morningstar)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR