• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Absolute European Equity: -13,1% i mars, "förfärlig månad"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Mars månad 2020 var en sällsynt förfärlig månad för mänskligheten ur många olika aspekter.

Så inleder Mikael Petersson och Fredrik Östlind förvaltarkommentaren för mars för aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity.

Fonden föll med 13,1 procent under månaden och har därmed backat med 15,7 procent sedan årsskiftet. Breda Europaindexet Stoxx600 noterades samtidigt ned 14,8 procent i mars och 23,0 procent hittills i år.

coeli

Utveckling för fonden sedan juni 2018. (Källa: Coeli)

“Den gemensamma nämnaren för allt som hänt de senaste veckorna är att utvecklingen gått med bitvis mycket hög och okontrollerad hastighet. Rekord har slagits på löpande band både vad gäller nedgångar och rekyler i marknaden. Det underlättade heller inte för världen när OPEC och Ryssland satte hårt mot hårt och startade ett priskrig helgen den 7-8 mars”, skriver förvaltarna.

Mikael Petersson och Fredrik Östlind menar att de självfallet är oerhört besvikna på fondens avkastning i mars då deras förhållandevis låga exponering och korta positioner borde gett ett bättre skydd.

“Anledningen var att våra långa positioner i flera fall utvecklades sämre än börsen, samtidigt som man i efterhand kan tycka vi borde haft en ännu lägre exponering. Vi har under månaden upplevt rörelser i marknaden vi aldrig tidigare sett”, förklarar de och tillägger att det kraftiga fallet i den svenska kronan inte heller har hjälpt fondens utveckling.

Flera innehav gynnades av krissituationen

Ventilatorer har plötsligt blivit en bristvara bland många intensivvårdsenheter världen över, skildrar förvaltarna, och som en av de största producenterna globalt på området påverkade det Getinges försäljning positivt.

“Under månaden meddelades att Getinge ökat produktionskapaciteten för ventilatorer med 60 procent i deras fabrik i Solna. Aktien steg 22 procent i mars och har i år stigit 10 procent”, skriver förvaltarduon.

Även Glycorex, där fonden deltog i en riktad emission tidigare i år, kom med en nyhet som fick aktien att rusa. Bolaget har levererat ett antal enheter av sin nya produkt UBP (universell blodplasma) till ett europeiskt sjukhus. Bakgrunden är en hypotes om att en möjlig behandlingsmetod mot coronaviruset är att transferera blodplasma från tillfrisknande coronapatienter till sjuka coronapatienter.

Sedana Medical släppte under mars ett pressmeddelande där de annonserande en ökad efterfrågan för Anaconda, bolagets medicintekniska produkt för inhalationssedering, meddelar förvaltarna.

Majoriteten långa positioner sänken

Mikael Petersson och Fredrik Östlind menar dock att majoriteten av fondens långa positioner hade en negativ kursutveckling under månaden, och de lyfter bland andra DEAG, som backade 22 procent, samt Lindab som föll 32 procent.

Den mest extrema kursutvecklingen var i det tyska fastighetsbolaget Aroundtown som fonden har varit investerad i större delen av tiden sedan start.

“Vi är väl medvetna om att det är mest kommersiella fastigheter och även hotell (45 procent kontor, 21 procent hotell, 12 procent bostäder, 9 procent butiker, mest livsmedel och 11 procent övrigt), men kvaliteten i bolaget inklusive allt är oomtvistligt. Efter en lugn kursutveckling det senaste året minskade bolagets värde kraftigt på mycket kort tid”, beskriver de.

Förvaltarna meddelar att de valde att öka fondens position i bolaget flera gånger under de dagar då rasen var som störst och de har svårt att se investerare av kött och blod sälja av en aktie med som mest över 40 procent under en handelsdag och det efter att aktien dagen innan tappat -10 procent.

“Vi har aldrig någonsin sett en mer extrem rörelse under så många dagar i ett kärnfriskt bolag”, skildrar Mikael Petersson och Fredrik Östlind.

Korta innehav bidrog positivt

Under månaden bidrog den korta portföljen av naturliga skäl positivt till fondens utveckling med totalt cirka +6,5 procent. Största bidragare var fondens säljoptioner på det tyska DAX-indexet samt korta terminer i svenska OMXS30.

Bland fonden aktiespecifika korta positioner bidrog särskilt spanska Amadeus, amerikanska Intuitive Surgical, Tomra, Nibe samt en palett av de svenska fastighetsbolagen.

“I början av rekylen som påbörjades den 24 mars avyttrades samtliga säljoptioner och ersattes i olika utsträckningar av terminer. Syftet med det, vilket var rätt på kort sikt, var att kapitalisera på de extremt höga optionspriser som erbjöds på grund av den extremt höga volatiliteten”, förklarar förvaltarna.

Gillar Sveriges coronastrategi

Mikael Petersson och Fredrik Östlind menar att de är övertygade om att aktiemarknaden kommer att komma tillbaka, men de är inte helt säkra på om det blir en skarp återhämtning eller en mer långsam.

“Med en högre hastighet än någonsin har vi upplevt en reducering av risk med mycket kraftiga försäljningar och kursfall som följd. Det kommer att reversera längre fram och det är nog bäst att utgå från att hastigheten är fortsatt hög”, skriver de.

Onekligen är det ett outforskat läge vi befinner oss på, och majoriteten av omvärldens länder har hanterat coronavirusutbrottet på liknande sätt med att sätta sin befolkning i karantän.

“Vi noterar dock med intresse att Sveriges strategi skiljer sig markant från större delen av omvärlden. Vi gillar det och hoppas att våra experter får rätt”, skriver förvaltarduon.

Klicka här för att ta del av fondens månadskommentar, som utöver portföljspecifik information även innehåller rikligt illustrerade makroanalyser.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR