• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Global Selektiv: -9,1% i mars, tagit in Nordea & Amazon

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Coeli Global Selektivt sjönk 9,1 procent i mars, vilket var 1,9 procentenheter bättre än dess jämförelseindex (MSCI AC World NTR). Sedan årsskiftet är fonden ned 13,4 procent.

Det framgår av en månadskommentar från förvaltarna Andreas Brock och Henrik Milton för aktiefonden Coeli Global Selektiv avseende mars, en månad då marknaden på allvar reagerade på coronavirusets spridning.

selektiv

Fondens utveckling sedan start i november 2014. (Källa: Coeli)

Bland de positiva bidragsgivarna under månaden nämns Teamviewer, Carel Industries, DSV Panalpina och Amazon, medan fondens exponering i tillväxtländer hade en betydligt sämre utveckling och innehav såsom RBL Bank, Stone, Pagseguro och Magazine de Luiza lyfts fram.

“Trots tuffa marknader har vi ändå nio bolag som har haft en positiv avkastning under mars och vissa bolag gynnas av krisen. Exempelvis har Teamviewer ökat sin fakturering med 60 procent, Amazon gynnas av all ‘ny’-e-handel och vill anställa 100.000 personer för att klara det ökade trycket och Microsofts produkter Teams (videomöten) och Azure (datacenter) växer starkt”, meddelar förvaltarduon.

“Vi skulle egentligen varit i Brasilien under mars för bolagsmöten men istället blev vi kvar i Sverige och gjorde om dessa möten till videomöten. Vi kan konstatera att även brasilianarna jobbar hemifrån i corona-tider”, tillägger de.

Gjort om i portföljen

De stora rörelserna på aktiemarknaderna menar förvaltarna har gett dem möjligheter att köpa nya bolag och trimma aktiefonden ytterligare.

“Under månaden sålde vi Brembo och Watsco. Istället köpte vi tre nya special situations-aktier då vi tyckte dessa blev alldeles för billiga. Vi har adderat Nordea och Amazon vilket är välbekanta bolag för de flesta. Vi har även köpt den danska börs-älsklingen DSV Panalpina”, skriver Andreas Brock och Henrik Milton.

Under månaden ökade fondens andel i special situation med 7-8 procent, vilket förvaltarna hänför till att marknadsrörelserna har gett många intressanta investeringsmöjligheter.

“Av alla tjugotal bolagsidéer som vi har på vår radar har vi valt att satsa på de bolagen som vi tror snabbast kommer tillbaka till sina ursprungskurser. Vi tycker att vi har en superportfölj med fantastiska bolag och är det någon tid man ska äga våra champions så är det nu. Vår bedömning är att den senaste tidens nedgång gör att Coeli Global Selektiv har en väldigt attraktiv värdering”, avslutar Andreas Brock och Henrik Milton.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR