• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: -13% i mars, likviditetskris på FO-marknaden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond backade 13,0 procent i mars, en månad då företagsobligationsmarknaden var mycket svag. Fonden har tappat 13,29 procent hittills i år.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

nfo

Fondens utveckling sedan lansering i juni 2014. (Källa: Coeli)

“I likhet med aktiemarknaden pressades kurserna i både investment grade och high yield-segmenten till följd av oro kring de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin som sannolikt medför en recession för den globala ekonomin. Rörelsen i kreditmarknaderna var enkelriktad under de första tre veckorna med konsekventa nedgångar innan en stabilisering och viss återhämtning vidtog mot slutet av månaden”, beskriver förvaltarna.

De påpekar även att kreditmarknaderna i hög grad påverkades av stora utflöden ur företagsobligationsfonder och förvaltare som drabbades av större utflöden tvingades acceptera rejält nedtryckta kurser för att få fram likvida medel i en situation då de fanns få beredvilliga köpare att tillgå.

“Händelseutvecklingen i den nordiska marknaden för företagsobligationer under mars kan därför bäst kan beskrivas som en likviditetskris”, skriver Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

De konstaterar att marknaden nyktrade till något under de sista dagarna i mars och ett par dagar in i april och en del nya, måhända opportunistiska, investerare har gjort entré samtidigt som centralbankernas massiva likviditetsinjektioner hjälper till att lösa upp de värsta likviditetsknutarna.

Norska innehav tyngdes av oljeprisfallet

Givet den senaste månadens turbulens menar förvaltarduon att bolagsspecifika nyheter är av mindre betydelse. De allra flesta företagsobligationer i fonden föll i värde under mars med nedgångar som varierade mellan 2 procent och 30 procent.

“Värst resultatutveckling sågs för obligationer i den norska delmarknaden utan officiell kreditrating. Prisnedgångarna var generellt större i Norge än i Sverige då den norska marknaden även påverkades klart negativt av det stora oljeprisfallet och en betydande nedgång för den norska kronan”, framkommer det.

Trots det osäkra konjunkturläget, som medför ökade risker för kreditförluster, är den förväntade avkastningen från företagsobligationer nu högre än vad den har varit på många år, beskriver förvaltarna.

Flera förändringar i portföljen

Under månaden avyttrades obligationer från Realkredit Danmark, United Camping, IT-konsulten Crayon Group och vindkraftsbolaget Arise. I det senare fallet var det bolaget självt som valde att gå ut i marknaden och återköpa obligationer.

En nyinvestering skedde i Coor Service Management, ett bolag som förvaltarna bedömer vara välskött med en affärsmodell och verksamhet som bör kunna stå sig väl även i en markant lågkonjunktur. Därtill gjordes tilläggsinvesteringar i bolag inom defensiva sektorer, däribland Gjensidige, Tryg Forsikring och Stillfront.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR