SEB Latinamerikafond: Avregistrerats från fondtorget

STOCKHOLM (Fonder Direkt) SEB Latinamerikafond är från och med 14 april inte längre valbar på fondtorget. Det skriver Pensionsmyndigheten.

Fonden avregistreras från fondtorget då den inte längre uppfyller kravet på minst 500 miljoner kronor i innehav utanför fondtorget, framkommer det.

Mottagande fond kommer att bli AP7 Såfa.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR