• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: -27,1% i mars, hotell & detaljhandel straffades

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsfonden UB Nordamerika REIT sjönk med 27,1 procent i mars. REIT-tillgångar (real estate investment trust) inom hotell och detaljhandel drabbades hårdast under månaden då de är direkt påverkade av karantänen som införts i många länder för att få bukt på coronavirusutbrottet.

Det framgår av en månadsrapport med kommentarer från fondförvaltaren Aki Kostiander.

na1

Fondens utveckling sedan starten i december 2014. (Källa: United Bankers AM)

Under månaden har förvaltaren styrt om lite i portföljen, bland annat har datacenter intag plats bland de största innehaven och exponeringen mot detaljhandeln har minskat i utbyte mot bostadssektorn. Inom hälsovård har Aki Kostiander viktat om från vårdhem mot “medical office buildings” och “life science”.

“Sett till många mätvärden var vi på ett neutralt läge värdemässigt vid årets början och nu efter raset i februari och mars är vi i en betydlig rabatt, dock är svårt att för tillfället uppskatta intäkter och underliggande fastighetsvärden vilket gör att nuvarande värderingar är svåra att gå efter”, skriver förvaltaren.

Han konstaterar att marknaden uppenbarligen diskonterar ett scenario likt finanskrisen 2008, men slutsatsen är att det är allt för tidigt att avgöra hur länge nedstängningarna ska kvarstå och vilken skada det kommer ha på ekonomin.

Aki Kostiander menar dock att vi i nuläget har en del ess i ärmen:

“Balansräkningarna är starkare än de var 2008 och därmed bör den utspädda aktieemissionen vara mindre allvarlig. Det finns en finanspolitisk stimulans utan motstycke och räntorna kommer förmodligen stanna på låga nivåer under en längre tid även efter pandemin.”

Vid utgången av mars handlades UB Nordamerika REIT till en rabatt mot nettotillgångsvärdet (NAV) om 26 procent, vilket är betydligt högre än den övergripande REIT-marknaden som handlas till en rabatt om 0,81 procent, enligt rapporten. Den aggregerade direktavkastningen i fonden låg på 7,3 procent.

na2

Fondens tio största innehav per den sista februari. (Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR