• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: -23,2% i mars, tillräckligt med kassa för att klara krisen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade fastighetsfonden Baltic Horizon Fund, inriktad på direktägande av fastigheter i de baltiska huvudstäderna, noterade ett tapp om 23,2 procent i mars på Stockholmsbörsen. Hittills i år har fonden handlats ned med 22,7 procent (per den 31 mars).

baltic

Kursutveckling för Baltic Horizon på Stockholmsbörsen i mars. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

Stängningskursen den 31 mars var 10:90 kronor, samtidigt som fondens nettotillgångsvärde (NAV) uppgick till 1:3452 euro, en sekventiell uppgång med 0,9 procent från 1:3334 euro i februari.

“Vid slutet av första kvartalet hade fonden tillräckligt med kassa och likvida medel (9,4 miljoner euro) för att täcka likviditetsbehovet i spåren av covid-19 pandemin”, skriver fondförvaltaren Tarmo Karotam i ett pressmeddelande.

NAV påverkades positivt av rörelseutveckling i fastigheter och rörelser i kassaflödeshedgen. Fonden gjorde oreviderat en konsoliderad nettovinst om 1,0 miljoner euro i mars, framkommer det.

Under månaden meddelade även Baltic Horizon att de kommer att implementera en rad åtgärder för att underlätta den finansiella situationen för hyresgäster till följd av coronavirusutbrottet.

“Baltic Horizon förvaltar kapital i förtroende av Baltiska detaljhandels- och institutionella investerare, så vi anser det vara vårt ansvar att också göra en ansträngning för att hjälpa företag komma igenom denna kris”, kommenterade fondförvaltaren Tarmo Karotam.

Åtgärderna som trädde i kraft 1 april var följande:

  1. Hyresutbetalningar för 90 dagar kan förlängas beroende på utvecklingen av pandemin och statliga begränsningar.
  2. Hyresgäster har möjlighet att diskutera och komma överens om ett individuellt betalningsschema för återkrav av uppskjutna hyresbetalningar efter uppsägningstiden.
  3. Avveckling av alla påföljder och räntor som uppkommer vid uppskjutande av hyran.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR