Fonder: Nettoutag i mars största som någonsin uppmätts

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nettosparandet i fonder under mars var kraftigt negativt och uppgick till -98,3 miljarder kronor. Stora nettouttag gjordes från aktiefonder, blandfonder och långa räntefonder, medan korta räntefonder uppvisade betydande nettoinsättningar.

Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisationen Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 585 miljarder kronor och uppgick vid utgången februari till 4.271 miljarder.

ff1

Nettosparande i fonder 2020. (Källa: Fondbolagens förening)

Det totala nettoutflödet från fonder i mars på 98,3 miljarder kronor utgör det största nettouttaget som uppmätts under en enskild månad och motsvarar 2 procent av den samlade fondförmögenheten, framkommer det.

Främst var det aktiefonder som spararna valde att dumpa, där mättes nettouttagen till hela 80,2 miljarder kronor. Störst var uttagen från Sverigefonder och globalfonder, följt av branschfonder och Nordamerikafonder.

Även blandfonder och långa räntefonder uppvisade nettouttag på 27,5 respektive 21,6 miljarder. Däremot gjordes under månaden nettoinsättningar i korta räntefonder på 31,6 miljarder kronor.

“Coronakrisen har under mars hållit hela världen i sitt grepp med stor oro och kraftiga börsfall som följd. Trots värdeminskning och stora nettouttag kan det vara värt att påminna om att spararnas fondförmögenhet nu ändå är på samma nivå som under inledningen av 2019. Erfarenheten från tidigare kriser är att det inte är frågan om utan hur länge det dröjer innan vi ser en återhämtning i ekonomin och på världens aktiemarknader”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

ff2

Nettosparande och förmögenhet i långa räntefonder 2020. (Källa: Fondbolagens Förening)

“Ett utflöde på 23 miljarder kronor från företagsobligationsfonder har vi aldrig tidigare sett”, kommenterar Fredrik Hård af Segerstad, ekonom på Fondbolagens förening, i ett seminarium på torsdagsmorgonen.

Det totala nettosparandet i långa räntefonder var negativt under februari, -21,6 mdkr, varav företagsobligationsfonder drog ned hela statistiken med ett nettoutflöde om 23,0 miljarder kronor medan övriga långa räntefonder å andra sidan hade ett positivt nettosparande om 1,4 miljarder kronor.

Av den samlade fondförmögenheten var 2.452 miljarder (motsvarande 57 procent) placerade i aktiefonder, det är en minskning med 3 procentenheter jämfört med februari.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR