• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: -2,1% 1kv, börjat öka inom företagskrediter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Jupiter Dynamic Bond retirerade 2,1 procent i det första kvartalet, då mars blev en tung månad med en avkastning -4,9 procent. Detta facit är emellertid bättre än fondens jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) som sjönk med 8,0 procent i kvartalet, och där mars innebar en avkastning om -8,1 procent.

Det framgår av en kvartalskommentar från fondförvaltarna Ariel Bezalel och Harry Richards.

“Fonden gick in i denna exceptionella kris med en starkt defensiv hållning, givet vår existerande oro kring värderingarna av riskfyllda tillgångar, hur sent vi var i den ekonomiska cykeln och oro angående svagheten i global ekonomisk aktivitet. Vår syn var att detta innebar att marknader och den globala ekonomin var extremt sårbara för en exogen chock”, skriver förvaltarduon.

dynamic

Fondens utveckling de senaste fem åren jämfört med jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) per den 31 januari. (Källa: Jupiter AM)

Statspapper och hedgar agerade stöd

Fondens försiktiga positionering uppges ha hjälpt till med att framhärda i den extrema volatiliteten under kvartalet. Störst negativt portföljbidrag kom från high yield, främst i obligationer inom sektorerna finans, konsument och energi. Även kreditinnehav på tillväxtmarknader föll brett. Detta vägdes enligt kommentaren delvis upp av en stark utveckling för amerikanska statspapper, hedgar på high yield- och investment grade-marknaderna, samt en kort position i den omanska rialen.

Ariel Bezalel och Harry Richards meddelar att de är fortsatt positivt inställda till amerikanska och australiska statsobligationer, försiktigt inställda till high yield och tillväxtmarknader, det senare till förmån för defensiva högkvalitativa investment grade-krediter. I dagsläget utgör amerikanska statspapper cirka 26 procent av portföljen medan statsobligationer från Australien och Nya Zeeland svarar för cirka 14 procent.

Dragit upp kreditexponeringen något

Fonden uppges ha avyttrat sina CDS-hedgar inom high yield och investment grade mot bakgrund av en förväntan om kraftfulla finans- och penningpolitiska svar på coronakrisen, samt mer attraktiva kreditspreadar. Dock återfinns fortfarande en CDS-position om 1 procent inom statspapper på tillväxtmarknader.

Förvaltarna har även ökat exponeringen mot vissa krediter.

“Vi har försiktigt börjat addera högkvalitativa BB-krediter med räntor om cirka 10 procent och har även dragit nytta av nyemissionpremier inom investment grade. Typiskt sätt lånar vi ut pengar till företag som vi ser som ‘genom cykeln’, det vill säga som är hyfsat defensiva”, skriver Ariel Bezalel och Harry Richards, som förtydligar att dessa inkluderar emittenter inom läkemedel, telekom/kabel och livsmedel.

Förvaltarduon konstaterar att kreditspreadar har börjat gå ihop efter den initiala corona-paniken, då investerare nu tar fasta på de enorma finansiella stimulanspaket som regeringar världen över har lanserat, i kombination med starkt penningpolitiskt stöd från centralbanker. Men trots att fonden har börjat öka sin kreditexponering, betonar förvaltarna att de verkligen inte tror att det är dags att gå “all in” inom risk.

Lång amerikansk dollar mot “peggade” tillväxtmarknadsvalutor

Jupiter Dynamic Bond har en positiv syn på den amerikanska dollarn, då förvaltarna noterar en global brist på denna valuta. Bland positioner som märks inom detta tema återfinns lång USD vs CNH, då förvaltarna menar att den kinesiska valutan har stått emot anmärkningsvärt väl och att den kommer att behöva försvagas i linje med vad som har skett för andra asiatiska valutor.

Förvaltarna tror även att den kinesiska ekonomin kommer att fortsätta gå kräftgång, samtidigt som landet har dollarbrist, särskilt vad gäller dess högt skuldsatta företag. Andra valutapositioner som märks i portföljen är lång dollarn mot vissa valutor som är “peggade” till dollarn, såsom Hongkongdollarn och den omanska rialen, snarare än att vara lång dollarn mot andra traditionella tillväxtmarknadsvalutor. Risk/reward anses vara mer attraktivt genom detta tillvägagångssätt.

“Med den amerikanska ekonomin under ‘lockdown’ finns det helt enkelt färre amerikanska dollar som flyter omkring runt i världen för att smörja hjulen på den globala ekonomin. Det här problemet är särskilt akut för tillväxtmarknader där det finns omfattande summor dollar-denominerad skuld”, skriver Ariel Bezalel och Harry Richards.

Ser krisen som möjlighet att skapa avkastning

Gällande utsikterna för en global ekonomisk återhämtning förutser Ariel Bezalel och Harry Richards en långsam process snarare än en v-formad återhämtning. De meddelar samtidigt att de, trots sin försiktiga hållning, alltjämt ser denna störning (disruption) som en möjlighet att generera framtida avkastning åt fondens kunder. Detta genom att dra nytta av felprissatta krediter i finansiellt starka emittenter, där förvaltarduon är trygg med att företagen kommer att kunna hantera krisen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR