• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: Bättre än index genom sektorallokering & stockpicking

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter en inledande stark start på året fick bransch efter bransch utmaningar i spåren av coronavirusets framfart:

“Lyxvarusegmentet drabbades först, därefter följde energibolag och bolag som påverkades av störningarna i varuförsörjningskedjan.”

Det skriver förvaltarparet Mark Nichols och Mark Heslop i en kvartalskommentar för aktiefonden Jupiter European Growth.

Jupiter European Growth tappade 14,7 procent i under första kvartalet, vilket var bättre än fondens jämförelseindex (FTSE World Europe) som backade 22,7 procent (bägge i fondens basvaluta euro).

europe

Jupiter European Growths samt jämförelseindex avkastning de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

Efterföljande ras i oljemarknaden och kreditmarknaden resulterade i rekordartade dagsrörelser, framgår det av rapporten. Att fonden varit överviktad mot kvalitets- och tillväxtaktier hjälpte fonden att överprestera index, menar Mark Nichols och Mark Heslop. Även sektorallokering och stockpicking har varit en orsak till överprestationen och de nämner undervikt i finans och ingen exponering mot energi som exempel.

Positiva bidragsgivare under kvartalet var Biomerieux, Novo Nordisk, Coloplast, Grifols, Ubisoft Entertainment, Diasorin och Wolters Kluwer, medan förvaltarna på nedsidan nämner Amadeus IT, Grenke, Adidas, Arrow Global och Dovalue.

Aktiviteten i portföljen har varit låg, “vilket är som ni ska förvänta från oss” meddelar förvaltarna. Små innehav I Intermediate Capital, Christian Hansen och KWS SAAT avyttrades medan ASML, en holländsk leverantör maskiner till halvledar-tillverkare, har tagit plats i portföljen.

“Vi kommer fortsätta vår strategi att köpa och behålla exceptionella bolag med långsiktiga konkurrensfördelar, med långsiktiga strukturella tillväxtdrivare och förutsägbara kassaflöden”, skriver förvaltarna om portföljens investeringsprinciper.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR