• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Absolute Return: -13% 1kv, täckt en del kortpositioner

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det första kvartalet 2020 har minst sagt varit kämpigt för aktiemarknader runt om i världen, och under mars tilltog fallen ytterligare då coronaviruset på allvar gjorde intåg i Europa och USA.

Aktiehedgefonden Jupiter Global Absolute Return tappade 13,0 procent i värde under kvartalet, jämförelseindex (LIBOR 3 Month EUR) stod under samma period nästintill still på -0,2 procent. Under mars, när de flesta aktiemarknaderna föll ordentligt, var dock fonden oförändrad. Det skriver fondförvaltaren James Clunie i en kvartalskommentar.

globall

Fondens utveckling i euro jämfört med LIBOR 3 Month EUR (Källa: Jupiter AM)

“Under kvartalet var det främst fondens korta positioner i bolag vars aktiekurser kollapsade som bidrog mest positivt till utvecklingen. Dessa inkluderade köksutrustningsbolaget Middleby samt Transdigm som designar, tillverkar och levererar konstruerade flygplansdelar”, skriver förvaltaren.

I den negativa vågskålen var dock fondens långa positioner, såsom Serco, BP, Newcrest och Melrose, som alla drabbats hårt av karantänåtgärderna, men i dessa fall menar James Clunie att kursreaktionerna har varit alltför extrema givet bolagens robusta affärsmodeller, hanterbara skuldnivåer och hälsosamma likviditet.

Fondens guldhedge, via fysisk guld-ETC och ett antal guldgruvebolag, bidrog positivt till utvecklingen, framkommer det.

“Guldpriset steg signifikant då ledande centralbanker utökade kvantitativa lättnader och regeringar inledde betydande finanspolitiska stimulanspaket”, beskriver förvaltaren.

Sett till sektorer var det fondens långa positioner inom olje- och gasbolag som gick sämst under kvartalet, till följd av oljepriskollapsen.

Börjat täcka kortpositioner

Under de senaste veckorna meddelar James Clunie att fonden har börjat täcka en del kortpositioner som haft särskilt branta kursfall, bland annat Boeing, Shake Shack och Wayfair, men även vissa kortpositioner där förvaltarteamet anser att kursen gått tillbaka till en nivå som de ser som rimlig, här nämner han Booking Holdings och Snap-On Tools.

“Vi har också fyllt på lite i våra långa positioner som har rasat mer än vad vi tror är befogat, givet deras prospekt, balansräkningar och/eller likviditet. Dessa inkluderar Melrose, GVC och Gocompare”, skriver James Clunie.

Depression nästa?

Enligt James Clunie beror inte fondens utveckling på om aktiemarknaden stiger eller faller, utan snarare om hur enskilda aktier prissätts och hur värdeaktier presterar i förhållande till “icke värdeaktier” eller “tillväxtaktier”.

“Från ett extremt utgångsläge sett till tillväxt, och med finanspolitisk stimulans under intåg för att skapa en reflationsimpuls, så ser utsikterna för våra värdeaktier i jämförelse med ‘icke värdeaktier’ uppmuntrande ut i vår mening”, meddelar förvaltaren.

Trots detta menar han att framtida statistik över ekonomin och arbetslöshet troligtvis kommer visa att vi befinner oss i en depression och att de flesta ekonomiska aktörerna kommer visa på svagare balansräkningar och troligtvis lägre omsättning och/eller intäkter.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR