• UPPDRAGSARTIKEL

Fonder: Kommande veckor avgörande - East Capital

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De kommande veckorna blir avgörande för kampen mot pandemin. En gradvis lättnad på restriktionerna övervägs, men som en WHO-representant uttryckte det nyligen, “det finns ingen snabb väg tillbaka till normalläge”. Det omsorgsfulla öppnandet i de länder som kan kosta på sig det kommer att granskas noga av andra stater som hoppas på att kunna göra detsamma.

Det skriver East Capital i en veckouppdatering.

“Vi vet att restriktionerna kommer ha en väldigt negativ påverkan på makrosiffror och vinster men tror att sentimentet ändå kan förbli konstruktivt på aktiemarknaderna i hopp om en snabbare öppning av USA:s ekonomi och de väntade effekterna av de exempellösa finans- och penningpolitiska stimulanserna runt om i världen. Sammanfattningsvis har även marknaderna en lång väg tillbaka till normalläge igen”, skriver East Capital.

Rapportsäsongen för det första kvartalet 2020 har även dragit i gång och East Capital menar att vid sidan av de faktiska vinstsiffrorna så kan vi räkna med att investerarna tittar särskilt noga på företagsledningarnas löneminskningar, kapade utdelningar och återköpsprogram.

“Samtidigt ser vi ett ökande gap mellan det konstruktiva sentimentet på marknaderna och de dystra tillväxtprognoserna. Fortsatt stöd för de globala aktiemarknaderna kommer kanske inte reflekteras i ökad riskvilja, inte minst på tillväxtmarknaderna där risken för ett värre än väntat utfall fortfarande tynger sentimentet. Samtidigt ser vi ett ökande antal undervärderade aktier på våra marknader, som vi räknar med att kunna dra nytta av på sikt”, resonerar kapitalförvaltaren.

Läs mer hos East Capital.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR