Fonder: "Stark koppling mellan ESG-betyg och bättre utveckling"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiers utveckling och ESG betyg har visat sig ha en positiv korrelation under marknadsturbulensen till följd av coronaviruset.

Det skriver branschsajten Funds Europe med hänvisning till en studie av Fidelity International.

Studien visade att värdepapper och räntebärande värdepapper emitterade i den övre delen av fondförvaltarens hållbarhetsskala i genomsnitt har överträffat de med svagare ESG-betyg “med en anmärkningsvärt stark linjär relation”.

Över 2.600 företag ingick i studien som analyserade resultat mellan 19 februari och 26 mars, då den ekonomiska och sociala effekten av coronaviruset blev allt tydligare.

“Under den perioden föll S&P500-indexet med 26,9 procent, medan företag med ett högt ESG-betyg (A eller B på skalan) sjönk mindre än det totala genomsnittet, medan de med ett sämre betyg (C till E) föll mer än snittet”, framkommer det.

Bolag med ett hållbarhetsbetyg på A gick i genomsnitt 3,9 procentenheter bättre medan företag med ett betyg på E i genomsnitt gick 7,4 procentenheter sämre än S&P500.

“Medan vissa åtaganden kvarstår, inklusive justeringar för beta, kreditkvalitet och den plötsliga återhämtningen på marknaden, uppmuntras vi av bevis på ett övergripande samband mellan starka hållbarhetsfaktorer och avkastning, vilket ger ytterligare trovärdighet till vikten av att analysera ESG-faktorer som en del av den grundläggande forskningen”, kommenterade Jenn-Hui Tan, global chef för förvaltning och hållbara investeringar på Fidelity International.

“Hållbara fonder klarade coronakraschen bättre. Statistik från flera indexleverantörer och banker visar samstämmig bild. Aktier med höga ESG-betyg och därmed även fonderna som investerar i dem, har gått betydligt bättre sedan såväl årsskiftet som börstoppen 20 februari”, skriver Johanna Kull, sparekonom på Avanza.

Den kanske största förklaringen till just de senaste månadernas överavkastning för ESG-fonder tror sparekonomen bland annat har att göra med vad de inte investerar i - olja.

“Oljepriset har kollapsat senaste månaderna och aktierna med dem. Samma sak med många andra typer av akter som flygbolag och liknande, vilka inte kvalar in på en ESG förvaltares köplista”, skriver Johanna Kull.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR