Fonder: Rekordutflöden från europeiska fonder i mars

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Coronavirusets spridning över världen har skakat om fondmarknader globalt och rekordutflöden syns på flera håll, bland annat för europeiska långfonder. Det visar statistik från Morningstar.

“Europeiska långfonder noterade utflöden om 246 miljarder euro under mars, vilket är en extremt hög siffra även i jämförelse med den deppigaste månaden under finanskrisen 2007-2009 då 108 miljarder euro togs ut från långfonder”, skriver Morningstar.

Obligationsfonder noterade uttag om 140 miljader euro, en nivå som aldrig tidigare noterats. Återigen om man jämför med oktober 2008 mitt under finanskrisen var utflödena från obligationsfonder 54 miljarder euro.

“Utflödena var en spegelbild av den till synes oändliga jakten på avkastning under eran efter finanskrisen, som har livnärt fonder med fokus på de mer riskfyllda delarna av de globala obligationsmarknaderna. De största utflödena kom från globala fonder med flexibla obligationer, globala tillväxtmarknadsfonder och europeiska företagsobligationsfonder”, skildrar Morningstar.

Aktiefonder och allokeringsfonder noterade även de rekordhöga utflöden, 56 miljarder och 26 miljarder euro vardera.

En fondkategori som sticker ut är dock råvarufonder som visade insättningar, tack vare den stora efterfrågan på guld.

morngg

Fondflöden sett till breda globala kategorier (Källa: Morningstar)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR