Fonder: Så har hedgefonderna presterat sedan årsskiftet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det har nu gått en dryg månad sedan Fonder Direkts senaste genomgång över hur svenska hedgefonder presterat i börsturbulensen, och det har varit minst sagt händelserika veckor.

När den senaste artikeln publicerades i mitten av mars var vi mitt uppe i en björnmarknad, sedan dess har OMXS30 stigit 8,7 procent. Fonder har inte skonats från börsrasen och en fondkategori som många vänder sig till för att minimera eventuella börsras är hedgefonder. En hedgefond har nämligen inte lika tydliga samt strikta placeringsstrategier som andra fonder och har för avsikt att minska risken att förlora pengar vid stora marknadsrörelser.

omxs

Utveckling för OMXS30 sedan toppen den 20 februari fram till stängning 21 april 2020. (Källa: Infront)

Det har hänt mycket i utvecklingen för de 46 svenskregistrerade hedgefonderna på Morningstar sedan mitten av mars. Atlant Protect och Elementa finns återigen bland vinnarna, men det som utmärker sig är att Pacific Precious klättrat från att ligga i botten av samtliga hedgefonder till att nu kvala in bland de fem bäst presterande hedgefonderna.

Spannet mellan den bästa och den sämsta hedgefonden är fortsatt stor på hela 28,9 procentenheter.

Elementa har övertagit första positionen från Atlant Protect och noteras upp 11,0 procent. Fonden är en analysdriven absolutavkastande specialfond med långsiktig investeringshorisont och använder sig av blankning och kan även investera i företagsobligationer, enligt Elementas hemsida.

Atlant Protect, en aktivt förvaltat hedgefond som fokuserar på derivatstrategier baserade på Stockholmsbörsens OMXS30-index, har backat tillbaka till en uppgång om 5 procent från att ha varit upp 11,8 procent i mitten av mars. Hedgefonden har trots tappet klarat sig bättre än sektorkollegorna och kniper en andra plats.

En fond som klättrat hela 41 platser är Pacific Precious, en fond som främst investerar inom ädelmetallssegmentet med störst exponering mot guldmarknaden båda via aktieexponering inom guldsektorn men även direktexponering mot ädelmetallernas prisutveckling via börshandlade instrument med fysisk säkerhet.

“När börsen började falla efter sin toppnotering den 20 februari så följde Pacific Precious med nedåt. Bolagsdelen som uppgår till ca 50 procent av fonden drog ned medan exponeringen mot guld höll emot efter en kort men intensiv dipp. Fallet i guld var säkerligen förstärkt av hävstångs ETF:er i guld som fick utflöden när allt föll”, säger Pacific Precious förvaltare Mattias Gromark till Fonder Direkt.

Han påpekar även att fonden endast tappade hälften mot vad Stockholmsbörsen gjorde när den var ned som mest och att Pacific Precious även återhämtade fallet mycket snabbare än aktiemarknaden.

“Fondens styrka är att den över tid ofta har låg korrelation med aktiemarknaden och att i dessa tider av obegränsade stimulanser från centralbankerna så finns det mycket goda möjligheter till en stark utveckling de kommande åren”, säger Mattias Gromark.

pacific

Utvecklingen för Pacific Precious sedan årsskiftet (Källa: Infront)

Fond Total avkastning YTD %
Elementa 11,0
Atlant Protect 5,0
Sentat Thyra Hedge 2,6
Ia A 2,2
Pacific Precious 0,5
Handelsbanken Räntestrategi 0,3
PriorNilsson Yield -2,8
Atlant Stability -3,9

De sju bäst presterande hedgefonderna (Källa: Morningstar och Avanza den 22 april)

Origo Quest har övertagit platsen som den sämst presterande hedgefonden, med ett tapp om 17,9 procent sedan årsskiftet, enligt statistik från Morningstar. Fonden är en analysdriven aktiehedgefond med fokus på långsiktiga och selektiva investeringar i nordiska småbolag och har en risknivå på fem av sju, enligt Origo Quest hemsida.

Catella Hedgefond och Atlant Sharp håller sig kvar i botten, efter tapp om 14,4 procent vardera sedan årsskiftet.

Penser Yield, som är framtagen för att skapa god riskjusterad avkastning genom att “ta det bästa från en utdelningsportfölj av aktier, en high yield-portfölj av företagsobligationer och en hedgefondstrategi”, enligt Penser Banks hemsida, har backat 15,5 procent och placerar sig som den näst sämsta hedgefonden. Det som kan tänkas ha påverkat Penser Yield negativt de senaste veckorna är dess exponering mot företagsobligationsmarknaden som helt frös till is i slutet av mars.

Fond Total avkastning YTD %
Origo Quest -17,9
Penser Yield -15,5
Carve 1 -14,9
Agenta Alternativa Investeringar -14,9
Catella Hedgefond -14,4
Atlant Sharp -14,4
Atlant Stability Offensiv -9,9

De sju sämst presterande hedgefonderna (Källa: Morningstar och Avanza den 22 april)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR