Fonder: Ryssland kommer klara krisen - Carnegie

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oljepriset kollapsar, men till skillnad från amerikanska oljebolag har de ryska ofta både låga kostnader och låg skuldsättning. Ryssland så väl som Rysslandsfonden klarar att övervintra låga oljepriser, det skriver förvaltaren Fredrik Colliander i ett inlägg på Carnegies hemsida.

Efter veckor av kaotisk aktiehandel till följd av coronavirusets spridning kom nästa marknadschock - terminen på amerikanska WTI-oljan handlades på minus för första gången någonsin måndagen den 20 april.

Bakom prisraset låg en rad faktorer, bland annat coronaviruset som drastiskt minskat efterfrågan för råvaran, men även ett priskrig inom oljekartellen Opec vilket lett till överfulla amerikanska oljelager. Marknadsaktörerna ville därmed försöka undvika att få leveranser av olja som de inte hade någon plats för.

“Prisutvecklingen på WTI-oljan är naturligtvis negativ för all olja och vi har fått se att även Brent och Uralolja nu har sjunkit kraftigt, även om det inte är i närheten av hur mycket WTI-oljan fallit”, skriver Fredrik Colliander.

För både Brent och Uralolja finns det fortfarande lagringskapacitet och det ger priset ett visst skydd. Det är dock uppenbart att det finns allvarliga obalanser vad gäller utbud och efterfrågan på olja, och att man inte kommer tillrätta med dessa förrän världsekonomin öppnas upp och industri och transport tar fart igen, förklarar han.

Många av de amerikanska oljebolagen, framför allt vad gäller skifferolja, har mycket höga produktionskostnader och är dessutom högt belånade.

“De klarar sig helt enkelt inte särskilt länge med dessa priser och kan snart tvingas stänga ner”, tillägger förvaltaren och konstaterar samtidigt att ryska oljebolag i motsats till de amerikanska har låga kostnader och ofta också låg belåning.

“Dessutom säljer de inte på WTI-priset. På lång sikt kan till och med den nuvarande utvecklingen vara positiv för de ryska oljebolagen”, konstaterar han.

Att Ryssland som land påverkas av de låga oljepriserna är dock självklart menar han, men de har trots det en relativt stark motståndskraft då de under de senaste åren byggt upp reserver som nu kan användas för att överbrygga en period av låga oljepriser.

“Om tillräckligt mycket högkostnadsproduktion slås ut kan oljepriset mycket väl vara tillbaka på 40 dollar per fat mot slutet av året och det är en nivå som ryssarna är nöjda med”, skriver Fredrik Colliander.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR