Fonder: Blackrock lanserar tre nya ESG-fokuserade ETF:er

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Blackrock iShares lanserar tre nya börshandlade fonder (ETF:er) fokuserade på ESG-faktorer som kombinerar faktorstrategier och hållbarhet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lanseringen sker som ett led i Blackrocks strävan att göra hållbarhet till standard för investeringar och utöka utbudet inom hållbara index, en sektor som bolaget förväntar sig ska attrahera 1.200 miljarder dollar i nya tillgångar under nästa decennium, framkommer det.

“Vi har sett en rekordtillväxt inom vårt hållbarhetserbjudande, och vi fortsätter att utveckla det med målsättningen att skapa den mest omfattande, innovativa portföljen av ESG-ETFer för att möta och förutse investerarnas behov”, säger Stephen Cohen, chef för iShares EMEA på Blackrock.

De nya ETF:erna heter iShares EDGE MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEW), iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEE) och iShares EDGE MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA).

“Det pågår en enorm omallokering av kapital mot hållbara investeringsstrategier som kommer att fortsätta accelerera. Motståndskraften i hållbara strategier under den pågående oroliga marknaden levererar bättre portföljresultat vilket är anmärkningsvärt och kommer att ytterligare driva efterfrågan på hållbara produkter”, kommenterar Philipp Hildebrand, vice ordförande på Blackrock.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR