Fonder: "Kinesiska statsobligationer blir en säker fristad" - UBS

STOCKHOLM (Fonder Direkt) För investerare som söker diversifiering och låg volatilitet ser kinesiska obligationer attraktiva ut, det säger Hayden Briscoe, chef för ränteförvaltning, APAC vid UBS kapitalförvaltning.

“Om vi tittar på utvecklingen under det senaste året har Kina varit en starkt lysande stjärna vad gäller totalavkastning. Dessutom ser avkastningen mellan 2 till 3 procent för närvarande mycket attraktiv ut jämfört med noll till negativ avkastning på de flesta utvecklade marknader runt om i världen”, kommenterar han.

Enligt Hayden Briscoe har de flesta investerare runt om i världen noll till låg allokering till kinesiska obligationer, och om investerare väntar på att globala index ska inkludera kinesiska obligationer till den vikt som återspeglar Kinas betydelse i den globala ekonomin, kommer de få vänta länge, säger han.

“Att investera utanför index i de länder som kommer få en allt större roll i världsekonomin blir därför allt viktigare och därför tror jag att Kina måste vara en del av investerarnas globala portföljer. Kinesiska statspapper erbjuder diversifiering, låg volatilitet, avkastning och låg kreditrisk eftersom landet förblir en nettokreditnation.”

Kina är ett av de bästa länderna att investera i under en global lågkonjunktur, tillägger han och meddelar att Kinas ekonomi uppskattningsvis kommer att växa 1,2 procent år 2020 och 9,2 procent år 2021, enligt de senaste uppskattningarna från Internationella valutafonden (IMF).

“Den globala ekonomiska tillväxten kommer att sjunka med 3,0 procent år 2020 och växa 5,8 procent år 2021, enligt IMF:s uppskattningar släppt den 14 april 2020”, skriver ränteförvaltningschefen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR