Fonder: Riskerna med att handla råolja som aktier - Reuters

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Ett historiskt oljeprisfall i coronaviruspandemins spår har belyst riskerna med oljeinriktade börshandlade produkter (ETP:er), det skriver Reuters.

Investerare har flockats till olje-ETP:er de senaste veckorna i ett försök att ta position inför en förväntad uppstuds i oljepriset som fallit drastiskt sedan början på mars.

“Många av dessa produkter - inklusive USA:s oljefond (USO), den största amerikanska olje-ETP:en, kan stå inför väldigt branta fall när oljemarknaden rubbas”, skriver Reuters.

Olje-ETP:er investerar i råolje-terminer och kan köpas och säljas som aktier. Produkten är ett populärt sätt för investerare att spekulera i prisrörelser i oljan, eftersom handel med råvaruterminer kan vara svårt för vissa aktörer att komma åt, beskriver Reuters. Men en stor skillnad mellan aktier och olje-ETP:er är att terminskontrakten för olja löper ut varje månad, vilket innebär att fonderna måste rulla sina innehav till månaden efter för att undvika att få en fysisk leverans av oljan.

“Oljemarknaderna handlas för närvarande i contango, vilket betyder att terminer med ett senare datum handlas till högre priser än de med ett närmare datum, alltså tvingas ETP:erna köpa kontrakten för månaden efter till en betydande premie och därmed utsätta sina aktieägare för ytterligare förluster ovanpå fallande oljepriser”, skriver Reuters.

USO har sett enorma inflöden sedan början på mars och fondens tillgångar under förvaltning har tredubblats till 3,6 miljarder dollar, trots att fonden har fallit med ungefär 80 procent.

“Fonden lyckades undvika potentiellt katastrofala förluster när spotpriserna för majkontraktet handlades under noll för första gången någonsin eftersom den redan hade rullat sina innehav till kontrakt med ett senare leveransdatum. Men fonden har fortfarande tappat nästan 40 procent under den senaste veckan”, beskriver Reuters.

För att försöka undvika framtida potentiella förluster har USO även försökt sprida sina innehav över kontrakt med leveransdatum i juli, augusti och september, utöver junikontraktet.

“Men vissa marknadsbevakare är fortsatt oroliga över att en långvarig brist på förvaringsmöjligheter för oljan kan leda till att juni-kontrakten, eller ännu senare kontrakt, kan komma att handlas under noll”, framkommer det.

USO uppskattades kontrollera ungefär 25 till 30 procent av juni-kontrakten innan fondens senaste omallokering. Nu ska fonden i stället inneha ungefär 11 procent av dessa kontrakt.

“Medan vissa analytiker anser att fondens månatliga rullning av terminskontrakt inte har en så stor påverkan på oljemarknaden så försöker vissa investerare tajma sina inköp och försäljningar med fondens månatliga rullningar”, noterar Reuters.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR