SHB Fonder: Går under 5% i HIQ

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken Fonder har minskat sitt aktieinnehav i IT-konsultföretaget HIQ till 4,7 procent av kapitalet, enligt ett flaggningsmeddelande med anledning av att gränsvärdet för antal aktier och röster nu understiger 5 procent.

Handelsbanken Fonder ägde enligt Holdings 5,6 procent av kapitalet per den 31 mars. Fondförvaltaren har under ett antal gånger minskat sitt ägande i IT-konsultföretaget sedan december 2018, men legat på en ganska stabil nivå kring 6,3 till 7,7 procent av kapitalet. Senaste gången ägandet var lägre än 5 procent var i slutet av 2017, visar ägardatatjänsten Holdings.

De tre Handelsbanken-fonderna med ett ägande i HIQ är Handelsbanken Norden, Handelsbanken Sverige Selektiv och AstraZeneca Allemansfond.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR