Blackrock: Ny standard för ökad transparens inom ägarstyrning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I ett kundbrev från januari 2020 kommunicerade fondgiganten Blackrocks ledning ett antal prioriteringar, däribland ett löfte om ökad transparens inom ägarstyrningsverksamheten. För att tydliggöra detta har Blackrock nu tagit fram en ny standard för just ökad transparens inom ägarstyrning.

Det framkommer i en utvecklad kvartalsrapport från Blackrock Investment Stewardship (BIS), som uppges vara en del i arbetet av att fullgöra dessa åtaganden.

“För första gången publicerar BIS namnen på samtliga bolag vi har engagerat oss i, vilka ämnen som behandlats och antalet engagemang vi haft med bolaget under kvartalet. Dessutom publicerar vi vår röstningshistorik för samtliga bolagsstämmor som ägde rum under första kvartalet”, framkommer det.

Trots att coronaviruspandemins effekter medförde helt nya utmaningar för Blackrock, såväl som för de bolag som de investerar i, har förvaltarjätten stått fast vid att aktivt arbeta med ägarstyrning under kvartalet.

Under kvartalet ska BIS ha röstat om 18.758 förslag på bolagsstämmor, de noterar 802 engagemang totalt och ägastyrningsengagemang i nästan 700 enskilda bolag.

“Under perioder som dessa är god ägarstyrning viktigare än någonsin och vikten av att beakta samtliga intressenter i affärsbeslut är särskilt avgörande för (och i vissa fall helt avgörande) för företagens långsiktiga hållbarhet”, skriver BIS.

“Vi har hört direkt från bolag hur de försöker balansera intressen från alla intressentgrupper: aktieägare, anställda, kunder, leverantörer och deras omvärld och samtidigt navigera bland sällan skådade utmaningar där de behöver fatta svåra beslut på kort sikt, utan att skada deras långsiktiga verksamhet och marknadsposition”, tillägger de.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR