Fonder: Bästa fonderna sedan årsskiftet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fonder med stor exponering mot läkemedel, sjukvård och kommunikation toppar listan över de bäst presterande fonderna hittills i år. De topp fem bästa fonderna har stigit mellan 23 och 33 procent, samtidigt som det breda amerikanska indexet S&P 500 backat 12 procent, vilket är något lägre än Stockholmsbörsen som tappat 14 procent under samma period.

Det har varit ett minst sagt turbulent år och börserna har bjudit på både rekordhöga noteringar såväl som historiens snabbaste börskrasch. Sedan botten har dock börserna återhämtat sig rekordsnabbt - med andra ord har många rekord satts under detta år, och vi har inte ens passerat april.

Bland de bäst presterande fonderna som finns tillgängliga att köpa i Sverige, enligt Morningstar, noteras en tydlig trend. Samtliga fonder har en stor exponering mot läkemedel och sjukvård, vilket är föga förvånande då det är en sektor som är defensiv och därmed vanligtvis står emot väl vid börsnedgångar. Anmärkningsvärt för krisen som vi nu genomgår är dock att den även grundar sig i en pandemi, vilket har lett till en ökad efterfråga på vaccin och läkemedel som kan tänkas tackla coronaviruset, men även utrustning och medicinteknik har sett en ökad efterfråga.

Fond Avkastning YTD Topp 3 branscher
Amundi Fds Volatil World 33,9% Mjukvara, läkemedel, bank
Matthews Asia-China Sm Com 31,2% Teknologi, sjukvård, kommunikation
MS INVF US Insight 26,5% Teknologi, sjukvård, kommunikation
MS INVF US Growth 26,3% Teknologi, sjukvård, kommunikation
Baillie Gifford WW US Equity 23,8% Konsumentvaror, sjukvård, kommunikation

Bäst presterande fonderna sedan årsskiftet som är tillgängliga att köpa i Sverige. (Källa: Morningstar)

Teknologi och kommunikation är två andra sektorer som utmärker sig bland de bäst presterande fonderna. Teknikaktier har klarat sig relativ väl under årets turbulenta börs, till följd av en blandning av att de dels inte drabbats lika hårt av karantänsåtgärderna som andra sektorer men även en ökad efterfråga på digitaliseringstjänster när folk håller sig i hemmakarantän. Anställda världen över har exempelvis rusat till Microsofts samarbetsverktyg Teams, streaming och underhållningsbolaget Netflix har även det sett en ökad efterfråga.

Att Amundi Funds Volatil World toppar listan är föga förvånande, det är en fond som drar nytta av volatiliteten på aktiemarknaden, något som inte varit en bristvara de senaste månaderna. Fonden investerar i aktie- och index-relaterade finansiella derivatinstrument för att dra fördelar av nivåerna av när värdena går upp och ner över tiden på aktiemarknaderna med fokus på euroområdet.

Matthews Asia-China Smaller Companies är som namnet avslöjar en småbolagsfond som investerar minst 65 procent av sitt kapital i mindre bolag med sitt säte, eller med substantiell anknytning, till Kina. Coronaviruset bröt ut i Kina mycket tidigare än i resten av världen och ser även ut att ta sig ur krisen först. Kina är även världens största nettoimportör av olja och gynnas därmed relativt sett av prisraset i råvaran. Fondens tre största innehav är Silergy Corp, SITC International samt China MeiDong Auto.

Morgan Stanley INVF Insight, som kammar hem en tredjeplats, investerar endast i amerikanska bolag och portföljens största innehav är Intuitive Surgical, Amazon, Illumina och Shopify.

Tillväxtinriktade Morgan Stanley INVF Growth, som i huvudsak investerar i amerikanska storföretag, har sin största portföljexponering mot Amazon, Intuitive Surgical, Illumina samt Uber.

Fonden som hamnar på femte plats är Baillie Gifford Worldwide US Equity, som är en global aktiefond vars största innehav är Tesla, Amazon, Shopify och Netflix.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR