East Capital: Erik Pensers förvaltare Peter van Berlekom ny CIO

STOCKHOLM (Fonder Direkt) East Capital Group har rekryterat Peter van Berlekom till rollen som investeringschef (Chief Investment Officer) för gruppens förvaltningsstrategier inom utvecklade marknader, i dagsläget omfattande Espirias fonder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Peter van Berlekom ska leda arbetet att utveckla förvaltningen med bland annat tydligt fokus på ESG (Environmental, Social and Governance) kriterier, framkommer det.

Peter van Berlekom kommer närmast från rollen som senior portföljförvaltare inom aktier hos Erik Penser Bank. Han har tidigare varit ansvarig för bland annat Nordeas Europa-, Norden- och Sverigeförvaltning samt varit chef för aktieförvaltningen på Alecta. Han har också startat två ESG-fonder med inriktning på svenska aktier, Swedish Stars på Nordea och Hållbar Tillväxt Sverige hos Alfred Berg.

“Tillsammans med den kompetens inom ESG som finns i East Capital idag tror jag vi har stora möjligheter att ta förvaltningsstrategierna till en ny nivå”, kommenterar Peter van Berlekom.

“Vi är mycket glada att få välkomna Peter van Berlekom till East Capital Group”, kommenterar East Capitals ordförande och investeringschef Peter Elam Håkansson.

Peter van Berlekom tillträder sin tjänst i början på juni.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR