• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: -20,7% 1kv, ökat i DSM & Umicore

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth tappade 20,7 procent under det första kvartalet, varav mars stod för ett tapp om 15,2 procent. Fondens jämförelseindex (FTSE ET100) föll samtidigt 15,6 respektive 17,9 procent.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltaren Charlie Thomas.

gl ecoo

Utveckling för Jupiter Global Ecology Growth, samt dess jämförelseindex FTSE ET100 de senaste tio åren. (Källa: Jupiter AM)

Coronavirusets framfart satte skräck i omvärldens börser under det första kvartalet, framförallt under mars. Ett kvickt och effektivt agerande från både centralbanker och regeringar lugnade dock ned marknaderna mot slutet av månaden.

Att fonden underpresterade sitt jämförelseindex hänför förvaltaren framförallt till en undervikt mot dollarn, vilket påverkade den relativa utvecklingen. Samtidigt påpekar han att övervikten mot japanska aktier gav fonden stöd under marknadsturbulensen.

Avsaknaden av Tesla tyngde relativ utveckling

Återigen nämner Charlie Thomas fondens icke-existerande exponering mot Tesla, som står för en stor del av jämförelseindexets portfölj, som en bidragande faktor till Jupiter Global Ecologys underprestation.

Samtidigt konstaterar han att fonden gick bättre än FTSE ET100 under mars, då hypade bolag straffades hårt på aktiemarknaden.

Portföljens bästa bidragsgivare under kvartalet var brittiska produktleverantören Cranswick, som gynnades av den ökade efterfrågan på matvaror i spåren av Covid-19.

“Innehaven i japanska industriella panntillverkaren Miura och Azbil, som tillverkar automationsutrustning, var också motståndskraftiga då de båda levererade stabila kvartalsrapporter”, meddelar förvaltaren.

I den negativa vågskålen återfanns brittiska buss och tågtransportföretaget National Express, som drabbades hårt av restriktionerna som infördes för att stoppa virusspridningen i landet.

Börsnedgången öppnat möjligheter

Den skarpa nedgången på börsmarknaden öppnade samtidigt upp möjligheter för fonden att öka på i innehav och Charlie Thomas meddelar att de fyllt på i både DSM och Umicore.

Charlie Thomas tror att det rådande marknadsläget kommer visat sig ha erbjudit attraktiva möjligheter för aktiva investerare med ett långsiktigt perspektiv, samtidigt som han konstaterar att vi befinner på okänd mark och att ingen kan förutspå hur konsekvenserna av Covid-19 på riktigt kommer se ut.

“Därför är vår långsiktiga optimism över de möjligheter som presenteras på marknaden blandad med ett antagande om en både långvarig, men även aldrig tidigare skådad, störning på den globala ekonomiska aktiviteten”, meddelar förvaltaren.

När krisen börjar avta ser förvaltaren det som mycket möjligt att fokuset åter kommer riktas mot de långsiktiga problemen kring miljön och hållbarhet. Inflödena till sektorn har varit fortsatt stora, vilket han menar tyder på att investerare fortfarande tänker på det mer långsiktiga landskapet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR