Länsförsäkringar: lanserar ny klimatmärkning för fonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Länsförsäkringar lanserar Gröna Lövet, en märkning som guidar till lågt klimatavtryck. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fonder märkta med Gröna Lövet har låg CO2-risk (koldioxidrisk). Det innebär att fonden behöver ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp och en begränsad exponering mot fossila bränslen, framkommer det.

“Nu blir det ännu enklare att välja fonder i vårt utbud med lågt klimatavtryck, till exempel där investeringarna bidrar till lägre koldioxidutsläpp och har lägre exponering mot fossila bränslen. Håll bara utkik efter det Gröna Lövet i fondlistan - den fungerar som en snabbguide”, kommenterar Jim Rotsman, Länsförsäkringar.

Gröna Lövet bygger på Morningstars beräkning och Sustainalytics analys.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR