Fonder: Europeiska investerare ökat riskexponering

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Europeiska institutionella investerare ökade sitt risktagande under april, det visar State Street European Investor Confidence Index skriver Funds Europe.

Indexet ökade från 95,5 i mars till 102,8 i april, vilket tyder på att de institutionella investerarna ökat sin exponering mot mer riskfyllda tillgångar.

Bakom det tilltagande risktagandet låg bland annat centralbankernas stimulanser, framkommer det.

“Centralbanksstimulanserna, som saknar motstycke, samt signaler om en inbromsning av spridningen av coronaviruset verkar ha haft en stabiliserande effekt på riskbeteendet”, sade Rajeev Bharava, chef för investerares beteende vid State Street Associates.

Det amerikanska indexet höll sig under 100, vilket räknas som en neutral punkt då investerare varken ökar eller minskar sin exponering mot risk, men rörde sig ändock något upp till 68.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR