Fonder: Rekordinflöden till brittiska aktiefonder i april

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Brittiska aktiefonder noterade rekordhöga insättningar i april, samtidigt som de globala börserna återhämtade sig. Det visar statistik från det Londonbaserade fondtransaktionsnätverket Calastone.

En rekordsumma om 2,9 miljarder pund, motsvarande drygt 35 miljarder svenska kronor, flödade till aktiefonder under april - nästan sex gånger så mycket som det genomsnittliga månatliga flödet under de senaste fem åren, konstaterar Calastone.

Största delen av inflödet kom under mitten av april, då tecken på en avstanning i coronavirusspridningen kunde tydas i några av de värst drabbade länderna i Europa. Inflödet mattades av något mot slutet av månaden då en större försiktighet återigen antogs.

“Rädslan avtog i april och kapitalet flödade tillbaka till fonder i kölvattnet av detta. När börserna började stiga kraftigt ville investerarna utöka sina fondinnehav, ivriga att inte missa den bästa börsmånaden på 40 år”, kommenterar Edward Glyn, chef för globala marknader på Calastone.

“De höga handelsvolymerna återspeglar den exceptionella osäkerheten som finns på de globala marknaderna - allt eftersom den pandemiska krisen har utvecklats har investerare ständigt varit tvungna att utvärdera och ompröva värderingen av tillgångar och utsikter för ekonomin”, tillägger han.

Räntefonder noterade även de inflöden under månaden, om 461 miljoner pund, då ett lugn återigen infann sig på obligationsmarknaden efter dramatiken i mars som ledde till utflöden om 3,6 miljarder pund.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR