Fonder: IKC Opportunities byter namn till IKC Global Trend

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fonden IKC Opportunities byter namn till IKC Global Trend samtidigt som fondavgiften sänks från 2,2 procent av fondandelsvärdet till högst 1,5 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Namnbytet syftar till att tydliggöra en förändring i fondens karaktär, som ändras från att ha en särskild inriktning mot tillväxtmarknader, till var en aktiefond som investerar i överlåtbara värdepapper på den globala marknaden, framkommer det.

“Fonden kommer inte längre att placera minst 40 procent av fondens medel med exponering mot tillväxtmarknader, utan söker placeringar i bolag och sektorer som är väl positionerade för att erhålla avkastning baserat på olika globala tillväxttrender. Investeringar kan ske i bolag inom flera olika sektorer som kan dra fördel av starka långsiktiga tillväxttrender”, skriver IKC Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR