• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opportunities: +5,2% i april, "förfärlig statistik"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nedstängningarna sänker ekonomierna, men investerarna tror på framtiden! Efter att utvecklingen på finansmarknaderna i mars var den sämsta på årtionden, blev april en av de bästa månaderna på lika länge.

Så inleder aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S:s portföljförvaltare Staffan Knafve månadsrapporten för april, där avkastning för månaden anges till 5,2 procent vilket innebär ett tapp om 19,1 procent hittills i år (i fondens huvudandelsklass RC1 SEK).

rhe glo opp

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

“Förfärlig statistik”

Staffan Knafve konstaterar att den statistik som presenterades i april var “förfärlig” - något som han menar avspeglade de negativa effekter som nedstängningarna medför.

“Flera ‘rekord’ slogs i allt från ökningar av arbetslöshet till minskat flygande och företagens sjunkande förväntansvärden. Även om en viss återhämtning kommer att ske i höst blir 2020 det sämsta året i världsekonomin sedan andra världskriget”, skriver förvaltaren.

Den positiva undertonen i omvärldens börser härstammade dock ifrån det exceptionella stöd som lanserats från Centralbanker och regeringar världen över, påpekar han.

Energi & informationsteknologi gav stöd

Informationsteknologi och energi bidrog mest positivt till fondens utveckling, medan innehaven i dagligvaror och industriföretag uppvisade mindre uppgångar. Fondens långa positioner gav ett bidrag med 5,6 procent medan de korta belastade utvecklingen med 0,4 procent räknat i kronor, framkommer det.

Månadens bästa bidragsgivare blev två amerikanska energiaktier: Chevron och Exxon Mobil.

“De två amerikanska energiaktierna Chevron och Exxon Mobil blev lite överraskande månadens bästa bidragsgivare. Trots att oljepriset fortsatte att falla i april återhämtade sig sektorn, bland annat efter en rad pressmeddelanden om omfattande produktionsnedskärningar och förbättrade utsikter för vapenvila i oljepriskriget mellan Ryssland och Saudiarabien”, skriver Staffan Knafve.

Square Enix och Tesla största sänken

Tyngre gick det för japanska spelutvecklaren Square Enix då investerare förvånades över de låga försäljningssiffrorna för bolagets nya spel Final Fantasy VII: Remake. Att försäljningen inte nådde upp till förväntningarna hänför bolaget till stängda spelbutiker och lägre paketleveranser i spåren av coronaviruset.

Fondens korta position i Tesla fortsatte att tynga utvecklingen då aktien rusade i april när en tidigare negativ analytiker från Credit Suisse uppgraderade aktien till “Behåll”, med hänvisning till den pågående pandemin. Argumentet ska vara att biltillverkaren kommer gynnas av pandemin, men Staffan Knafve påpekar att Tesla, som nu har ett högre börsvärde än Ford, GM och Fiat Chrysler tillsammans, kommer att uppleva en kraftigt försvagad efterfrågan i det andra kvartalet på samma sätt som andra biltillverkare nu har.

“Andra kvartalet borde utgöra botten”

Det börjar meddelas om vissa lättnader i länder som infört strikta åtgärder för att tackla pandemin, och industrier börjar redan komma igång igen och konsumtionen lär också gradvis förbättras.

“Det andra kvartalet i år torde utgöra en botten och därefter bör vi kunna se en successivt ökande aktivitet i världsekonomin. År 2021 kommer sedan med all sannolikhet att bli ett väsentligt bättre år än 2020 i den reala ekonomin”, resonerar förvaltaren.

Staffan Knafve menar dock att det gäller att komma ihåg att de stora negativa effekterna på företagsvinsterna fortfarande ligger framför oss och att det gäller att investerarna är villiga att se bortom detta.

“Detta kan tolkas som att vi är negativa inför framtiden, men så är det inte. Det är dock viktigt att vara medveten om den osäkerhet som råder i det korta perspektivet”, förklarar han.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR