• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: "Börsen tuggar i sig svag makrostatistik med god aptit"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Trots att makrostatistiken pekar i riktning på en global inbromsning av magnitud, så fortsatte börsen uppåt under förra veckan. Att ekonomier världen över nu öppnas upp är den främsta drivkraften. Frågan är dock om börsuppgången från botten har gått lite väl fort.

Det skriver Maria Landeborn, senior strateg och sparekonom på Danske Bank i ett veckobrev.

maria

Maria Landeborn. (Källa: Danske Bank)

I stort sett varenda indikator som presenterades under föregående vecka pekade spikrakt ned - något som Maria Landeborn emellertid påpekar var väntat.

“Det finns dock ett par intressanta saker att notera. PMI föll brantare i Europa än i USA, och det blir intressant att se hur snabbt det hämtar sig i maj. Om inbromsningen i Europa visar sig bli mer ihållande kan det leda till att europeiska aktier fortsätter att gå svagare än andra stora regioner. I USA släpptes den månatliga jobbrapporten i fredags, men inte heller den orsakade någon större kursreaktion trots att arbetslösheten sköt i höjden. De 20 miljoner amerikanska jobb som utraderades i april går inte att jämföra med någon tidigare kris, och därför kommer kanske inte heller återhämtningen att likna en vanlig återhämtning”, resonerar hon.

Sparekonomen påpekar att även om sentimentet på börsen för tillfället är starkt till följd av att fokus ligger på att ekonomin öppnas upp, så finns det gott om risker som kan utlösa ny oro och osäkerheten är hög kring hur stor risken är för en andra smittspridningsvåg.

“Riskerna bör inte ignoreras och även om vi förblir positiva till aktier på lite längre sikt, så har börsen stigit väldigt snabbt från botten. Vi är därför försiktiga med att bli alltför optimistiska till utvecklingen i närtid”, meddelar Maria Landeborn.

Spänningarna mellan Kina och USA var åter i fokus under förra veckan, då president Donald Trump anklagade Kina för coronaviruset.

“Risken finns att det utvecklas till en upptrappad konflikt inom handelsområdet med nya tullar handelshinder. Det är svårt att avgöra hur handelskonflikten kommer att utvecklas det närmaste året, men att Trump höjer tonläget kan betyda att handelsfrågan återigen blir en kursdrivande faktor för aktiemarknaden framöver”, skildrar sparekonomen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR