Fondbolagens förening: Robur-vd Liza Jonson ny ordförande

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Liza Jonson, som är vd för fondbolaget Swedbank Robur, har valts till ny ordförande för branschorganisationen Fondbolagens förening som har 47 medlemsbolag.

Det framgår av ett pressmeddelande efter måndagens årsstämma för branschorganisationen.

“Fondbolagens förening har en viktig uppgift i att tillsammans driva fondmarknadens frågor framåt, med fokus på att ta tillvara spararnas intressen och skapa förutsättningar för branschen att möjliggöra ett långsiktigt hållbart och sunt sparande för alla”, säger Liza Jonson.

“I Sverige är fondsparande en utbredd sparform, så fondbranschen och dess utveckling framåt är en angelägen fråga för många”, tillägger hon.

Vid årsstämman valdes även Magdalena Alveskog från Handelsbanken Fonder, Erik Kjellgren från Catella Fonder och Tomas Nilsson från FCG Fonder in som nya ledamöter i styrelsen för Fondbolagens förening.

“Det finns många viktiga frågor för fondbranschen att ta tag i - bland annat ska ett nytt regelverk för hållbara fonder implementeras under det kommande året”, konstaterar Liza Jonson.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR