Fonder: Spararna återvände till fonder under april

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nettosparandet i fonder uppgick i april till 17,7 miljarder kronor, efter att rekordstora nettouttag uppmättes under mars. Stora insättningar gjordes i aktiefonder, medan räntefonder uppvisade nettouttag.

Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisationen Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 336 miljarder kronor och uppgick vid utgången april till 4.607 miljarder.

ff

Nettosparande i fonder 2020. (Källa: Fondbolagens förening)

“I takt med att världen ställer om till nästa steg i pandemibekämpningen har svenska fondsparare köpt på sig aktiefonder. Spararna hittade under april tillbaka till de fondtyper man sålde i mars. Poängen med att månadsspara har aldrig varit tydligare: kontinuerliga köp varje månad sprider automatiskt risken över tid”, kommenterar Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Främst var det aktiefonder som spararna tydde sig till, där mättes nettoinflödet till 29,4 miljarder kronor. Störst var inflödet i branschfonder, följt av globalfonder och Sverigefonder.

Långa räntefonder noterade ett nettoutflöde på totalt 4,2 miljarder kronor i april, företagsobligationsfonder uppvisade dock nettoinsättningar på 1,1 miljarder under månaden. Hittills i år uppgår nettoutflödet från långa räntefonder till 20,5 miljarder kronor och av detta utgör drygt 16 miljarder nettouttag från företagsobligationsfonder.

Av den samlade fondförmögenheten var 2.732 miljarder (motsvarande 59 procent) placerade i aktiefonder, det är en ökning med 2 procentenheter jämfört med mars.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR