IKC Avkastningsfond: +2,1% i april, tror på fortsatt volatilitet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det är fortsatt oroligt på omvärldens börser och coronaviruset präglar riskaptiten. Samtidigt stabiliserade sig de globala marknaderna under april och återhämtade stora delar av nedgången från mars.

Det skriver Lars Bredenberg, fondförvaltare för obligationsfonden IKC Avkastningsfond, i månadsrapporten för april.

IKC Avkastningsfond noterade sin högsta enskilda månadsavkastning sedan start under april med +2,11 procent, men noteras ändock ned 6,7 procent sedan årsskiftet.

ikc

Utveckling för IKC Avkastningsfond sedan starten i april 2012. (Källa: IKC Fonder)

Marknaden kunde återigen öppna upp för nyemissioner när det lugnade ned sig, och det var framförallt relativt stora välkända företag som fick möjlighet att komma till marknaden för finansiering och även för dem är det betydligt dyrare än det var före krisen, meddelar förvaltaren som även påpekar att fonden inte deltog i några emissioner men var aktiv i andrahandsmarknaden.

“Efter turbulensen på kreditmarknaden i mars har fokus skiftat från flöden och likviditet till att utvärdera företagens långsiktiga möjligheter. Flera företag står inför kortsiktiga utmaningar men i det längre perspektivet ser vi intressanta möjligheter att skapa värde”, förklarar förvaltaren.

Fram till februari konstaterar Lars Bredenberg att en mycket god riskaptit och starka kapitalinflöden tryckte ned kreditmarginalerna till rekordlåga nivåer.

“Sedan mars har vi fått en omfattande priskorrigering som gör att kreditmarginalerna nu är på historiskt attraktiva nivåer. Vi ser dock en risk för att det fortsatt kommer att vara relativt stora svängningar”, skriver förvaltaren.

Återhämtningen i fonden beskrivs av Lars Bredenberg som bred men den tydligaste utvecklingen var för obligationer som kan ligga närmast aktiemarknaden såsom efterställda obligationer i stora bolag medan det kan ta längre tid för obligationer från mindre bolag.

“Vissa särskilt utsatta har utvecklats svagt som exempelvis flygbolaget Norwegian där det har genomförts en rekonstruktion. Detta har dock uppvägts mer än väl av att större innehav i exempelvis Heimstaden, Sirius och Velliv har rekylerat upp”, skriver han.

Den 16 april mottog IKC Avkastningsfond utmärkelsen för “Best Fund Over Past 3 & 5 Years, Bond SEK” från analysföretaget Refinitiv, vilket var tredje året i rad som företaget valde att uppmärksamma IKC Avkastningsfond för god förvaltning.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR